Grudzień 2023r.

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep (wszystkie rodzaje) - grudzień

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 4 751 szt. i były mniejsze niż przed rokiem o 21,8%. Spadki w tej części rynku obserwujemy już od lutego 2022 roku. O spadku zadecydowały obie grupy składowe.

Grupa przyczep uzyskała w grudniu rejestracje na poziomie 3 561 szt. (-15,2% r/r). W porównaniu z listopadem ub.r. rejestracje w grupie spadły o 19% (-834 szt.).

Na ogólny wynik złożyło się:

  • 2 134 przyczep lekkich (-16,3% r/r), które tylko w styczniu, lipcu i październiku ub.r. rosły zaś w pozostałych miesiącach spadały.
  • 901 przyczep ciężarowych (-5,8% r/r). ta grupa powróciła do spadków, które trwały od lutego 2022r., z jednym przełamaniem w czerwcu 2023 po wzrostach z sierpnia, września i października ub.r.
  • 408 przyczep ciężarowych rolniczych (-23,6%), które od początku roku mają tendencję spadkową
  • 118 przyczep specjalnych (-24,8%), które powróciły do spadków trwających od lutego do sierpnia ub.r. i wzrostach w okresie od września do listopada ub.r.

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, spadł o 36,6%. Jest to szósty kolejny miesiąc spadków. W grudniu zarejestrowano 1 190 szt. W porównaniu z listopadem rynek naczep spadł (-37,6%; -716 szt.)

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep (wszystkie rodzaje) - narastająco

Od początku 2023 roku zarejestrowano łącznie 84 689 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o 9,1% niż rok wcześniej (-8 510 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 9,7% do poziomu 61 220 szt. (-6 572 szt.). Wśród naczep rezultat był niższy od tego samego okresu 2022r
(-7,6% ) i osiągnął poziom 23 469 szt. (-1 938 szt.).

 Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: