Czyste Pojazdy

Poniżej prezentujemy zestawienie opracowane przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Ministerstwo Infrastruktury. Zawiera ono informacje o pojazdach niskoemisyjnych, które spełniają wymagania określone w art. 68b ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dotyczące zapewnienia przez zamawiających minimalnych poziomów docelowych udziału nisko- i zeroemisyjnych pojazdów drogowych do przewozu pasażerów i ładunków (kategorii M i N) w całkowitej liczbie pojazdów objętych udzielonymi ponadprogowymi zamówieniami publicznymi na dostawy pojazdów i wybrane usługi o charakterze transportowym, w dwóch okresach: od 2 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

Za pojazdy niskoemisyjne kategorii M1, M2 lub N1 uznaje się pojazdy o maksymalnej emisji z rury wydechowej do 50 g CO2/km i emisji zanieczyszczeń powietrza (liczby cząstek - PM i tlenków azotu - NOx) w rzeczywistych warunkach jazdy poniżej 80% wartości dopuszczalnej.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie  Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/czyste-pojazdy.

Metoda sortowania:

Informacja

Opublikowano: 19-08-2022

Pobierz plik

INFORMACJA_2_sierpnia_-_31_grudnia_2021.pdf [940,95 kB]