Valeo Thermal Systems

Ul. Przemysłowa 3
32-050 Skawina

tel. +48 12 277 10 00
fax: +48 12 277 10 04

www.valeo.com

Valeo jest niezależną grupą spółek o zasięgu globalnym, której działalność koncentruje się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży: komponentów, systemów zintegrowanych i modułów dla pojazdów samochodowych ukierunkowanych głównie na redukcję emisji CO2.
Valeo zatrudnia obecnie 78 600 pracowników w ponad 29 krajach na całym świecie. Posiada 123 zakłady produkcyjne, 16 centrów badawczych, 34 centrów rozwojowych oraz 12 platform dystrybucyjnych.
Firma powstała w 1923 roku pod nazwą SAFF. Międzynarodowa ekspansja nastąpiła w latach 50. W 1980 roku zmieniono nazwę na Valeo, co w języku łacińskim oznacza "Mam się dobrze".
Kultura korporacyjna Valeo opiera się na dążeniu do doskonałości w produkcji dzięki najwyższemu poziomowi jakości oraz aktywnie stosowanym przez cały personel kluczowym wartościom, takim jak etyka, przejrzystość w działaniu, delegowanie uprawnień, profesjonalizm oraz praca zespołowa.
Mając silne poczucie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej - Grupa Valeo podpisała deklarację Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). To oznacza, że w swojej działalności wdraża strategię trwałego i zrównoważonego rozwoju dążąc do zachowania spójności celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
Jako globalna organizacja – Grupa Valeo ma wpisane w swoją filozofię działania także otwarcie na różnorodność, która dotyczy obszarów różnic kulturowych, zdrowotnych, płci oraz pokoleniowych.