Bezpieczny motocyklista

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jako członek ACEM (Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli) reprezentuje interesy motocyklowych firm członkowskich na arenie międzynarodowej, uczestniczy w konferencjach i debatach organizowanych na szczeblu unijnym oraz angażuje się w prowadzone kampanie społeczno-edukacyjne.

Podejmując wspólne działania z firmami członkowskimi, organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi, PZPM wyraża troskę i odpowiedzialność za wszystkich użytkowników dróg, w tym także za kierowców jednośladów.

W odpowiedzi na politykę ACEM, mającą na celu budowanie bezpiecznej przyszłości tych użytkowników dróg - PZPM aktywnie wspiera i promuje wszelkie przedsięwzięcia podejmowane na gruncie polskim.

W tej części serwisu dokonamy przeglądu działań wpisujących się tematyką w aktualną politykę ACEM:
· Aktualne działania ACEM („ACEM”)
· Działania na gruncie polskim („Bezpieczny motocyklista”)
· Kto nas wspiera („Nasi partnerzy”)
· Działania podejmowane w innych krajach („Jak to robią na świecie”)