PZPM członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Bezpieczeństwo na polskich drogach jest naszą wspólną troską, ale powinno stać się wspólną społeczną odpowiedzialnością angażującą do działania wszystkie podmioty (kierowców, pieszych, rząd i samorządy lokalne, producentów pojazdów, ubezpieczycieli), które mogą w czynny lub bierny sposób przyczynić się do ograniczenia liczby ofiar i wypadków na naszych drogach.

Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg bezsprzecznie pozostaje najważniejszym punktem zainteresowań współczesnych konstruktorów i producentów pojazdów. Dzięki trwającemu nieustannie procesowi usprawniania systemów bezpieczeństwa, liczba ofiar wypadków została zredukowana o połowę, przy trzykrotnym wzroście liczby pojazdów na drogach!

Kolejny cel, jaki postawili sobie europejscy producenci pojazdów, to zredukowanie do roku 2012 obecnej liczby wypadków o połowę.

W roku 2006 ACEA, w imieniu europejskich producentów motoryzacyjnych, została sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa.

Jednym ze zobowiązań, które zostało podjęte przez producentów przy tej okazji, było zobowiązanie się do stopniowego wyposażania kolejnych partii pojazdów w elektroniczny system ostrzegający o niezapięciu pasów bezpieczeństwa. Do roku 2010 system ten zostanie wprowadzony do niemal wszystkich modeli pojazdów przeznaczonych na rynki europejskie.

Także producenci autokarów zobowiązali się do stopniowego wyposażania nowych autobusów w elektroniczne zintegrowane systemy bezpieczeństwa.

Europejski przemysł motoryzacyjny wydaje rocznie ponad 20 bilionów euro na prowadzenie badań i rozwój nowoczesnych technologii. Znaczna cześć tej kwoty jest przeznaczana na inwestycje w zakresie usprawniania istniejących i wprowadzania nowych systemów poprawy czynnego i biernego bezpieczeństwa.

Jednakże, bez względu na to, w jak nowoczesny i skuteczny system może zostać wyposażony pojazd, nie każdy nabywca uświadamia sobie korzyści płynące z jego posiadania, a cena wciąż pozostaje decydującym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie samochodu. Częstokroć kosztowny dodatkowy system bezpieczeństwa przegrywa z wyborem bardziej komfortowego wnętrza, czy też modelem pojazdu w wyższej klasie.

Jak podają statystyki, bez względu na to jak bezpieczny jest pojazd, 95% wszystkich wypadków drogowych spowodowanych jest błędem ludzkim. Zbyt duża prędkość, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz niezapinanie pasów wciąż pozostają głównymi przyczynami wypadków z udziałem ofiar.

Innym kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom bezpieczeństwa na drogach jest oczywiście infrastruktura drogowa. Zwiększenie inwestycji w budowę nowych dróg oraz w utrzymanie już istniejących powinny stać się zasadniczym elementem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa drogowego. Źródło: ACEA

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, mając na uwadze troskę i chęć podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego, został członkiem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Inicjatywa "Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego", powstała pod patronatem międzynarodowej organizacji działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Global Road Safety Partnership (GRSP).

Według alarmujących danych przytoczonych na stronie Partnerstwa, sytuacja na polskich drogach należy do najgorszych w Europie. W ciągu ostatnich 17 lat (1990-2007) zdarzyło się w Polsce ponad 900 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło prawie 120 tysięcy osób, a ponad milion zostało rannych. Dlatego misją Partnerstwa jest podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych oraz kalectwa będącego ich wynikiem.

Metoda sortowania:

General Safety Regulation

W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję rewizji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów (General Safety Regulation – GSR) określającą systemy bezpieczeństwa, w które powinny zostać wyposażone nowe typy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Propozycja Komisji jest obecnie przedmiotem dyskusji w ramach Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jak pokazują poniższe prezentacje, branża motoryzacyjna popiera szeroki wachlarz środków bezpieczeństwa zaproponowanych przez Komisję. Uważamy jednak, że niektóre z propozycji wymagają zmian, które zagwarantują wprowadzenie najbardziej skutecznych rozwiązań.