ACEM

ACEM - Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli

Metoda sortowania:

"Bezpieczna jazda ku przyszłości 2.0"

"Bezpieczna jazda ku przyszłości 2.0" stanowi integralną część strategii bezpieczeństwa ACEM   i ma na celu zapewnienie bezpiecznych pojazdów, bezpiecznej infrastruktury, bezpiecznego użytkowania dróg oraz lepszej pomocy powypadkowej dla "motocyklistów" Kampania jest kierowana do krajowych, regionalnych i lokalnych decydentów o przyjęcie integracyjnej polityki bezpieczeństwa w transporcie motocyklowym. Strategia branży motocyklowej obejmuje zaawansowane technologie bezpieczeństwa i łączności, czyli to, czego można oczekiwać od producentów pojazdów w najbliższej przyszłości. Strategia ta wykracza jednak daleko poza pojazd, obejmując wysokiej jakości szkolenia po uzyskaniu prawa jazdy i dążąc do współpracy ze wszystkimi ważnymi zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim i krajowym.
Link do publikacji: https://roadsafetystrategy.acem.eu

Czytaj więcej »

Kampania "Wear & Lock"

Kampania „Wear and Lock” („Załóż i zapnij”) będąca integralną częścią polityki bezpieczeństwa ACEM. Jej celem jest zachęcanie do prawidłowego korzystania z kasków.

Kampania kierowana jest do młodych kierowców jednośladów i zaangażowanych członków krajowych ACEM, jak również do podmiotów krajowych, regionalnych i lokalnych (lokalne instytucje / gminy, policje, szkoły i organizacje dealerskie) we Włoszech, Hiszpanii i Holandii, we współpracy z krajowymi stowarzyszeniami motocyklowymi (ANCMA, ANESDOR i RAI).

Czytaj więcej »

Poprawa infrastruktury drogowej dla motocyklistów i innych użytkowników dróg

ACEM (Stowarzyszenie Europejskich Producentów Motocykli) stworzyło dokument - zbiór wytycznych dotyczących infrastruktury, który dostarcza ważnych informacji o tym, jak skutecznie zintegrować motocyklistów w procesie zarządzania infrastrukturą.

Czytaj więcej »

Ochrona kierowców jednośladów w Europie: plan działań na rzecz bezpieczeństwa

W oparciu o badania naukowe, w połączeniu z wiedzą członków ACEM popartą wynikami badań MAIDS (Motorcycle Accidents In Depth Study), przemysł motocyklowy opracował strategię skupiającą się na czterech obszarach działania: poprawie wiedzy, czynniku ludzkim, technologii pojazdów i infrastrukturze.
 

Czytaj więcej »

Kampania „Lucky 13”

Kampania będąca częścią ogólnoeuropejskiej kampanii ACEM (Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli), której celem jest pomoc wszystkim użytkownikom motocykli i skuterów w unikaniu niebezpieczeństw na drodze.

Czytaj więcej »