Publikacje prasowe

Publikacje prasowe dot. branży motoryzacyjnej

Metoda sortowania:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa rozpoczynają współpracę

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją zrzeszającą producentów pojazdów, przedstawicieli oficjalnych importerów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części i podzespołów do pierwszego montażu. Blisko 30 letnia aktywność organizacji przekłada się głównie na działania legislacyjne oraz prezentowanie stanowisk branży na poziomie rządu i parlamentu, organów UE i kluczowych europejskich organizacji branżowych. PZPM jest także autorem cyklicznych opracowań dotyczących rynku - w tym analiz i informacji statystycznych, które są przygotowywane m.in. na podstawie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w odpowiedzi na potrzeby rosnącej liczby firm z branży caravaningowej i jej otoczenia - dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych.  Organizacja zrzesza obecnie 24 firmy i w swoich działaniach korzystasz z najlepszych wzorów organizacji europejskich, a jej głównym celem jest wspieranie rynku caravaningowego i kempingowego w Polsce. Jednym z kluczowych obszarów współpracy obydwu organizacji będzie opracowywanie dla firm z branży caravaningowej cyklicznych analiz rynkowych i danych statystycznych przygotowywanych przez zespół PZPM na podstawie danych z CEP.  Publikowane kwartalnie jako informacje prasowe będą rzetelnym źródłem informacji o rejestracjach przyczep kempingowych i kamperów w Polsce.  Równie istotne będzie także bieżące wsparcie, jakiego PZPM będzie mógł udzielać PGC w zakresie wspólnego reprezentowania interesów branży caravaningowej w bieżących kontaktach z organami administracji publicznej w Polsce i Europie, natomiast SPGC zapewniać będzie specjalistyczne informacje branżowe niezbędne do należytej realizacji powyższych przedsięwzięć.

Czytaj więcej »

Debata kluczowych przedstawicieli rynku elektromobilności na temat szans i wyzwań tego sektora

Priorytetowym warunkiem dla rozwoju rynku elektromobilności są rozwiązania prawne, które podążają za zmianami na rynku i obejmują system zachęt i ulg, a  odpowiedzią na tę potrzebę jest w szczególności nowe prawo zamówień publicznych, które dostarcza wielu nowych narzędzi optymalizujących procesy inwestycyjne w obszarze elektromobilności – to najważniejsze wnioski, które padły podczas webinarium „Elektromobilność w Polsce – największe szanse i wyzwania dla rozwoju rynku”, które odbyło się w formule online 27 stycznia br. Organizatorem wydarzenia była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr, a patronat objęły: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego , Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnychoraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Czytaj więcej »