Publikacje prasowe

Publikacje prasowe dot. branży motoryzacyjnej

Metoda sortowania:

Przyjęte i co dalej? Europejska branża motoryzacyjna wobec nowych celów emisyjnych

14 lutego br. Parlament Europejski przyjął nowe cele redukcji emisji CO2 do roku 2035 dla samochodów osobowych i dostawczych . Cel przyjęty przez PE zakłada redukcję emisji CO2 o 100% w stosunku do roku 2021. Cele pośrednie zostały ustalone na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych w roku 2030. Nowe rozwiązania poparło 340 europosłów wobec 279 głosów przeciw. 21 posłów wstrzymało się. 

Sigrid De Vries Dyrektor Generalna ACEA  mówi: „Wszystkie wysiłki i inwestycje przemysłu motoryzacyjnego są ukierunkowane na mobilność bezemisyjną. Istotne jest, aby wszystkie działania  i przepisy UE były zgodne z tym celem i wspierały go”.

Jakub Faryś , Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego mówi: „Głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdziło bardzo ambitną drogę krajów Unii Europejskiej do osiągnięcia zerowej emisyjności w transporcie. To decyzja, która będzie miała olbrzymi wpływ na branżę motoryzacyjną oraz na rynek. Musimy zrobić wszystko, żeby Polska, która jest jednym z najważniejszych krajów, jeśli chodzi o produkcję pojazdów części i podzespołów, utrzymała swoją pozycję w nowej zeroemisyjnej rzeczywistości”.

Komisja Europejska zaproponowała nowy cel redukcji emisji dla nowych pojazdów ciężarowych o 90% do 2040 roku.

Komentarz Jakuba Farysia - Prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego .."Decyzja Komisji Europejskiej upewnia branżę motoryzacyjną, że Europa konsekwentnie zmierza do mobilności zeroemisyjnej. Dotyczy to również transportu ciężkiego - zarówno długodystansowego jak i lokalnego. Już dziś producenci proponują klientom np. elektryczne śmieciarki czy pojazdy dystrybucji lokalnej, ale też elektryczne ciągniki siodłowe. Jednak, aby proces przechodzenia na napędy zeroemisyjne powiódł się, niezbędne jest wybudowanie sieci punktów ładowania o bardzo dużych mocach dedykowanych pojazdom ciężarowym oraz stacji tankowania wodoru. Dostępność do odpowiednich punktów ładowania pozwoli przekonać przewoźników, że eksploatacja pojazdów zeroemisyjnych jest nie tylko porównywalna z dzisiejszą, ale też opłacalna ekonomicznie.
Zmiany w tym zakresie będą miały pozytywny wpływ na transformację energetyczną zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, REPowerEU i Fit for 55. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada zmniejszenie popytu na importowane paliwa kopalne oraz zwiększenie oszczędności energii i wydajności w unijnym sektorze transportu. Przyniesie to korzyści europejskim przewoźnikom i użytkownikom w postaci obniżenia kosztów paliwa, całkowitego kosztu posiadania oraz zapewni szersze zastosowanie bardziej energooszczędnych pojazdów. Poprawi również jakość powietrza, zwłaszcza w miastach oraz zdrowie Europejczyków.Sektor transportu jest kluczowym dla wspierania europejskiego przemysłu czystych technologii oraz dla pobudzenia międzynarodowej konkurencyjności. UE jest liderem rynku w produkcji samochodów ciężarowych i autobusów, a wspólne ramy prawne pomagają zabezpieczyć tę pozycję na przyszłość. W szczególności zmienione normy stanowią wyraźny i długoterminowy sygnał, który ma ukierunkować inwestycje unijnego przemysłu w innowacyjne technologie bezemisyjne i przyspieszyć rozwój infrastruktury do ładowania i tankowania.

Informacja Prasowa PZPM - Parlament Europejski przyjął stanowisko, aby do 2035 r. osiągnąć zeroemisyjną mobilność.

Branża motoryzacyjna jest przygotowana do oferowania zeroemisyjnych pojazdów, ale problem stanowi niewystarczająca infrastruktura ładowania aut elektrycznych i tankowania wodoru.

Europejska branża motoryzacyjna, reprezentowana przez Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA z dużą rezerwą odniosła się do wyników środowego głosowania w Parlamencie Europejskim, w efekcie, którego w praktyce od 2035 r. będą mogły być po raz pierwszy rejestrowane wyłącznie samochody bateryjne i wodorowe - czyli zeroemisyjne.

Jakub Faryś, prezes PZPM mówi: "Wyznaczone cele redukcji emisji przewidziane na lata 2025 i 2030 są wyzwaniem, ale jako branża jesteśmy na nie przygotowani, bo już dzisiaj producenci oferują samochody bateryjne i wodorowe, które mogą usatysfakcjonować większość klientów."

Jednak producenci pojazdów apelują, że nie mają wpływu na wszystkie przeszkody pojawiające się na drodze ku zeroemisyjnej transformacji. Głównym problemem, który wymaga ogromnego nakładu środków jest rozwój istniejącej infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów. Stan sieci energetycznej jest zróżnicowany w krajach UE, a to od warunków przesyłowych zależy możliwość zbudowania wystarczającej sieci punktów ładowania pojazdów. Jakub Faryś dodaje, że „wielkim wyzwaniem będzie również budowa sieci ładowania dla pojazdów ciężarowych, bo tu niezbędne są stacje ładowania o bardzo dużej mocy. A ponieważ transport towarów jest kluczowy dla gospodarek krajów europejskich, sieć ładowania dla samochodów ciężarowych musi działać bez zarzutu”.

Oliver Zipse, szef ACEA i prezes zarządu BMW mówi - „Branża motoryzacyjna w pełni przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest Europa neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla w 2050 roku, jednak biorąc pod uwagę zmienność i niepewność warunków geopolitycznych, których od kilku lat doświadczamy, każda regulacja wykraczająca poza tę dekadę jest przedwczesna. W miejsce przyjętych przez PE dalekosiężnych propozycji należałoby dokonać rewizji celów w połowie drogi, aby zdefiniować cele na okres po 2030 r.”

Obecnie branża stoi przed koniecznością spełnienia pozostałych warunków niezbędnych do wprowadzenia zerowej emisji, dlatego ACEA wzywa decydentów do przyjęcia różnych aktów prawnych w ramach pakietu Fit for 55 – w szczególności dotyczących celów redukcji CO2 i rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) – w ramach jednego spójnego pakietu.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa rozpoczynają współpracę

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją zrzeszającą producentów pojazdów, przedstawicieli oficjalnych importerów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części i podzespołów do pierwszego montażu. Blisko 30 letnia aktywność organizacji przekłada się głównie na działania legislacyjne oraz prezentowanie stanowisk branży na poziomie rządu i parlamentu, organów UE i kluczowych europejskich organizacji branżowych. PZPM jest także autorem cyklicznych opracowań dotyczących rynku - w tym analiz i informacji statystycznych, które są przygotowywane m.in. na podstawie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w odpowiedzi na potrzeby rosnącej liczby firm z branży caravaningowej i jej otoczenia - dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych.  Organizacja zrzesza obecnie 24 firmy i w swoich działaniach korzystasz z najlepszych wzorów organizacji europejskich, a jej głównym celem jest wspieranie rynku caravaningowego i kempingowego w Polsce. Jednym z kluczowych obszarów współpracy obydwu organizacji będzie opracowywanie dla firm z branży caravaningowej cyklicznych analiz rynkowych i danych statystycznych przygotowywanych przez zespół PZPM na podstawie danych z CEP.  Publikowane kwartalnie jako informacje prasowe będą rzetelnym źródłem informacji o rejestracjach przyczep kempingowych i kamperów w Polsce.  Równie istotne będzie także bieżące wsparcie, jakiego PZPM będzie mógł udzielać PGC w zakresie wspólnego reprezentowania interesów branży caravaningowej w bieżących kontaktach z organami administracji publicznej w Polsce i Europie, natomiast SPGC zapewniać będzie specjalistyczne informacje branżowe niezbędne do należytej realizacji powyższych przedsięwzięć.

Czytaj więcej »

Debata kluczowych przedstawicieli rynku elektromobilności na temat szans i wyzwań tego sektora

Priorytetowym warunkiem dla rozwoju rynku elektromobilności są rozwiązania prawne, które podążają za zmianami na rynku i obejmują system zachęt i ulg, a  odpowiedzią na tę potrzebę jest w szczególności nowe prawo zamówień publicznych, które dostarcza wielu nowych narzędzi optymalizujących procesy inwestycyjne w obszarze elektromobilności – to najważniejsze wnioski, które padły podczas webinarium „Elektromobilność w Polsce – największe szanse i wyzwania dla rozwoju rynku”, które odbyło się w formule online 27 stycznia br. Organizatorem wydarzenia była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr, a patronat objęły: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego , Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnychoraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Czytaj więcej »