Komisja Europejska zaproponowała nowy cel redukcji emisji dla nowych pojazdów ciężarowych o 90% do 2040 roku.

Komentarz Jakuba Farysia - Prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego .."Decyzja Komisji Europejskiej upewnia branżę motoryzacyjną, że Europa konsekwentnie zmierza do mobilności zeroemisyjnej. Dotyczy to również transportu ciężkiego - zarówno długodystansowego jak i lokalnego. Już dziś producenci proponują klientom np. elektryczne śmieciarki czy pojazdy dystrybucji lokalnej, ale też elektryczne ciągniki siodłowe. Jednak, aby proces przechodzenia na napędy zeroemisyjne powiódł się, niezbędne jest wybudowanie sieci punktów ładowania o bardzo dużych mocach dedykowanych pojazdom ciężarowym oraz stacji tankowania wodoru. Dostępność do odpowiednich punktów ładowania pozwoli przekonać przewoźników, że eksploatacja pojazdów zeroemisyjnych jest nie tylko porównywalna z dzisiejszą, ale też opłacalna ekonomicznie.
Zmiany w tym zakresie będą miały pozytywny wpływ na transformację energetyczną zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, REPowerEU i Fit for 55. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada zmniejszenie popytu na importowane paliwa kopalne oraz zwiększenie oszczędności energii i wydajności w unijnym sektorze transportu. Przyniesie to korzyści europejskim przewoźnikom i użytkownikom w postaci obniżenia kosztów paliwa, całkowitego kosztu posiadania oraz zapewni szersze zastosowanie bardziej energooszczędnych pojazdów. Poprawi również jakość powietrza, zwłaszcza w miastach oraz zdrowie Europejczyków.Sektor transportu jest kluczowym dla wspierania europejskiego przemysłu czystych technologii oraz dla pobudzenia międzynarodowej konkurencyjności. UE jest liderem rynku w produkcji samochodów ciężarowych i autobusów, a wspólne ramy prawne pomagają zabezpieczyć tę pozycję na przyszłość. W szczególności zmienione normy stanowią wyraźny i długoterminowy sygnał, który ma ukierunkować inwestycje unijnego przemysłu w innowacyjne technologie bezemisyjne i przyspieszyć rozwój infrastruktury do ładowania i tankowania.

Metoda sortowania: