Debata kluczowych przedstawicieli rynku elektromobilności na temat szans i wyzwań tego sektora

Priorytetowym warunkiem dla rozwoju rynku elektromobilności są rozwiązania prawne, które podążają za zmianami na rynku i obejmują system zachęt i ulg, a  odpowiedzią na tę potrzebę jest w szczególności nowe prawo zamówień publicznych, które dostarcza wielu nowych narzędzi optymalizujących procesy inwestycyjne w obszarze elektromobilności – to najważniejsze wnioski, które padły podczas webinarium „Elektromobilność w Polsce – największe szanse i wyzwania dla rozwoju rynku”, które odbyło się w formule online 27 stycznia br. Organizatorem wydarzenia była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr, a patronat objęły: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego , Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnychoraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

W dyskusji wzięli udział kluczowi przedstawiciele organizacji branżowych, sektora samorządowego, energetycznego, motoryzacyjnego i transportu publicznego, środowiska akademickiego, a także eksperci kancelarii WKB.

W czasie webinarium odbyły się dwie debaty – pierwsza z nich poświęcona była ustawie o elektromobilności, dotychczasowym doświadczeniom i postulowanym kierunkom zmian. W dyskusji udział wzięli:Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu GreenWay Polska, Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego ; prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem na WPiA UAM; Jan Kosmecki, Kierownik Oddziału Polityk Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Poznania;Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Wiceprezydent AVERE;dr Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;Mariusz Szałkowski, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie; oraz Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja, Prezes PTPiREE.

Paneliści, wskazując na globalne trendy, podkreślili, że elektromobilność nie jest już celem przyszłości, lecz staje się rzeczywistością – dlatego tak ważne jest przygotowanie dla niej odpowiednich rozwiązań prawnych. W dyskusji omówiono możliwe ścieżki rozwoju rynku, w tym: pobudzenie popytu, szukanie rozwiązań, które ograniczałyby koszty funkcjonowania operatorów, a zwiastunów szybkiego rozwoju paneliści upatrywali m.in. we wzroście rynku PV. Różnili się przy tym co do stopnia, w jakim odpowiedzialne za to ma być państwo, natomiast zgadzali się co do tego, że rozwiązania prawne muszą nadążać za zmianami rynkowymi.
Dyskusję moderowali: dr hab. Jakub Pokrzywniaki, mec.Maciej Szambelańczyk z zespołu energetyki kancelarii WKB – współautorzy  opublikowanego w grudniu 2020 r. przez wydawnictwo C.H. Beck Komentarza do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
„Rynek elektromobilności w Polsce ma ogromny potencjał rozwoju, szczególnie w kontekście wymogów środowiskowych i klimatycznych, do których musi się dostosować w najbliższych latach nasz kraj. Cieszę się, że mieliśmy okazję spotkać się w gronie najważniejszych interesariuszy zaangażowanych w rozwój tego rynku i wymienić nasze różne doświadczenia i spostrzeżenia”– powiedział dr hab. Jakub Pokrzywniak.
Podczas drugiej  debaty poświęconej problematyce rozwoju elektromobilności w świetle nowego prawa zamówień publicznych wystąpili: dr Piotr Antoszek, Dyrektor Działu Prawnego Solaris Bus & Coach;Justyna Majecka-Żelazny, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu M. St. Warszawy; Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych;dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka, Adiunkt Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (Instytut Logistyki);Karolina Szymczak, Dyrektor Działu Prawnego, Członek Zarządu FBSerwis; orazWojciech Tulibacki, Prezes Zarządu MPK Poznań.
Wszyscy rozmówcy podkreślali, że nowe Prawo Zamówień Publicznych wprowadza wiele rozwiązań, które mogą znacząco usprawnić procesy zakupowe i inwestycyjne w obszarze elektromobilności. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w 2021 r. poziom zaangażowania zamawiających w rozwój elektromobilności znacząco wzrośnie, co wymuszają przepisy prawa – zarówno planowane do wprowadzenia, jak i już obowiązujące.
Odnotowano, że nowe PZP skłania do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na osiąganie efektywności ekonomicznej, a przy tym pozwala na bardziej elastyczne i innowacyjne podejście do procedur zakupowych. Zarazem jednak dostrzeżono, że w pewnych obszarach występują niespójności, czy wręcz sprzeczności pomiędzy prawem zamówień publicznych, a przepisami regulującymi obowiązki zamawiających w obszarze elektromobilności. Niewątpliwie mają one duże znaczenie praktyczne, dlatego kluczowym zadaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce jest uwzględnianie obu tych perspektyw.
„W 2021 roku jednym z kluczowych wyzwań zamawiających, będzie umiejętne łączenie obowiązków wynikających z nowego Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zadanie to nie jest łatwe, ale jego wykonanie z pewnością jest możliwe, co potwierdzają doświadczenia uczestników debaty. Na szczęście nowe PZP dostarcza wiele narzędzi ułatwiających jego realizację”– komentuje Agnieszka Chwiałkowska.
Panel moderowali: Agnieszka Chwiałkowska i dr Jarosław Kola, eksperci z zespołu zamówień publicznych WKB – współautorzy Komentarza do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr jest jedną z największych polskich kancelarii prawnych. Oferuje kompleksowe rozwiązania prawne, oparte o unikatowe połączenie wiedzy, kompetencji i znajomość wielu rynków. Działające w jej ramach zespoły energetyki i zamówień publicznych należą do najbardziej doświadczonych w Polsce, doradzając klientom m.in. w zakresie elektromobilności, energii odnawialnej, procesów inwestycyjnych, sporów czy projektów legislacyjnych.