Informacje prasowe PZPM/ACEA

Informacje prasowe dot. branży motoryzacyjnej w Europie

Metoda sortowania:

Informacja Prasowa ACEA/PZPM _ACEA ogłasza Manifest „Konkurencyjny europejski przemysł samochodowy napędzający rewolucję w zakresie mobilności” w ramach kampanii #FutureDriven

Bruksela, 29 listopada 2023 r. - Dyrektorzy generalni branży samochodowej skupieni w  Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Pojazdów - ACEA określili plan dla przyszłościowego ekosystemu mobilności w UE

Manifest ACEA przedstawia wizję branży, która wspiera zrównoważony rozwój, wymagające wysokich kwalifikacji europejskie miejsca pracy, bezpieczny i niezawodny transport, konkurencyjność w skali globalnej oraz mobilność dostępną dla wszystkich. Dokument zawiera kluczowe zalecenia polityczne na następną pięcioletnią kadencję Parlamentu Europejskiego i organów UE oraz określa plan działania na rzecz konkurencyjnego europejskiego ekosystemu mobilności opartego na trzech filarach: podaży, produkcji i popycie.

Czytaj więcej »

Informacja Prasowa ACEA/PZPM_Popyt na samochody elektryczne jest uzależniony od PKB na mieszkańca - kraje o niższych dochodach pozostają w tyle

Już w przyszłym tygodniu poznamy nowe propozycje unijnych celów w zakresie emisji CO2 z samochodów, zostanie też dokonany przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Obydwa punkty będą stanowić część pakietu klimatycznego Komisji Europejskiej „Fit for 55”.

Czytaj więcej »

Informacja Prasowa _Debata kluczowych przedstawiciele rynku elektromobilności na temat szans i wyzwań tego sektora

Priorytetowym warunkiem dla rozwoju rynku elektromobilności są rozwiązania prawne, które podążają za zmianami na rynku i obejmują system zachęt i ulg, a  odpowiedzią na tę potrzebę jest w szczególności nowe prawo zamówień publicznych, które dostarcza wielu nowych narzędzi optymalizujących procesy inwestycyjne w obszarze elektromobilności – to najważniejsze wnioski, które padły podczas webinarium „Elektromobilność w Polsce – największe szanse i wyzwania dla rozwoju rynku”, które odbyło się w formule online
27 stycznia br. Organizatorem wydarzenia była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr,
a patronat objęły: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Czytaj więcej »