Informacja Prasowa _Debata kluczowych przedstawiciele rynku elektromobilności na temat szans i wyzwań tego sektora

Priorytetowym warunkiem dla rozwoju rynku elektromobilności są rozwiązania prawne, które podążają za zmianami na rynku i obejmują system zachęt i ulg, a  odpowiedzią na tę potrzebę jest w szczególności nowe prawo zamówień publicznych, które dostarcza wielu nowych narzędzi optymalizujących procesy inwestycyjne w obszarze elektromobilności – to najważniejsze wnioski, które padły podczas webinarium „Elektromobilność w Polsce – największe szanse i wyzwania dla rozwoju rynku”, które odbyło się w formule online
27 stycznia br. Organizatorem wydarzenia była kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr,
a patronat objęły: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

W dyskusji wzięli udział kluczowi przedstawiciele organizacji branżowych, sektora samorządowego, energetycznego, motoryzacyjnego i transportu publicznego, środowiska akademickiego, a także eksperci kancelarii WKB.

W czasie webinarium odbyły się dwie debaty – pierwsza z nich poświęcona była ustawie o elektromobilności, dotychczasowym doświadczeniom i postulowanym kierunkom zmian. W dyskusji udział wzięli:Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu GreenWay Polska, Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego ;prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem na WPiA UAM;Jan Kosmecki, Kierownik Oddziału Polityk Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Poznania;Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Wiceprezydent AVERE;dr Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy;Mariusz Szałkowski, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie; orazRobert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja, Prezes PTPiREE.

Paneliści, wskazując na globalne trendy, podkreślili, że elektromobilność nie jest już celem przyszłości, lecz staje się rzeczywistością – dlatego tak ważne jest przygotowanie dla niej odpowiednich rozwiązań prawnych. W dyskusji omówiono możliwe ścieżki rozwoju rynku, w tym: pobudzenie popytu, szukanie rozwiązań, które ograniczałyby koszty funkcjonowania operatorów, a zwiastunów szybkiego rozwoju paneliści upatrywali m.in. we wzroście rynku PV. Różnili się przy tym co do stopnia, w jakim odpowiedzialne za to ma być państwo, natomiast zgadzali się co do tego, że rozwiązania prawne muszą nadążać za zmianami rynkowymi.

Dyskusję moderowalidr hab. Jakub Pokrzywniakimec.Maciej Szambelańczykz zespołu energetyki kancelarii WKB – współautorzy  opublikowanego w grudniu 2020 r. przez wydawnictwo C.H. Beck Komentarza do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

„Rynek elektromobilności w Polsce ma ogromny potencjał rozwoju, szczególnie w kontekście wymogów środowiskowych i klimatycznych, do których musi się dostosować w najbliższych latach nasz kraj. Cieszę się, że mieliśmy okazję spotkać się w gronie najważniejszych interesariuszy zaangażowanych w rozwój tego rynkui wymienić nasze różne doświadczenia i spostrzeżenia”– powiedział dr hab. Jakub Pokrzywniak.

Podczas drugiej  debaty poświęconej problematyce rozwoju elektromobilności w świetle nowego prawa zamówień publicznych wystąpilidr Piotr Antoszek, Dyrektor Działu Prawnego Solaris Bus & Coach;Justyna Majecka-Żelazny, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu M. St. Warszawy;Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych;dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka, Adiunkt Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (Instytut Logistyki);Karolina Szymczak, Dyrektor Działu Prawnego, Członek Zarządu FBSerwis; orazWojciech Tulibacki, Prezes Zarządu MPK Poznań.

Wszyscy rozmówcy podkreślali, że nowe Prawo Zamówień Publicznych wprowadza wiele rozwiązań, które mogą znacząco usprawnić procesy zakupowe i inwestycyjne w obszarze elektromobilności. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w 2021 r. poziom zaangażowania zamawiających w rozwój elektromobilności znacząco wzrośnie, co wymuszają przepisy prawa – zarówno planowane do wprowadzenia, jak i już obowiązujące.

Odnotowano, że nowe PZP skłania do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na osiąganie efektywności ekonomicznej, a przy tym pozwala na bardziej elastyczne i innowacyjne podejście   do procedur zakupowych. Zarazem jednak dostrzeżono, że w pewnych obszarach występują niespójności, czy wręcz sprzeczności pomiędzy prawem zamówień publicznych, a przepisami regulującymi obowiązki zamawiających w obszarze elektromobilności. Niewątpliwie mają one duże znaczenie praktyczne, dlatego kluczowym zadaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce jest uwzględnianie obu tych perspektyw

„W 2021 roku jednym z kluczowych wyzwań zamawiających, będzie umiejętne łączenie obowiązków wynikających z nowego Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zadanie to nie jest łatwe, ale jego wykonanie z pewnością jest możliwe, co potwierdzają doświadczenia uczestników debaty. Na szczęście nowe PZP dostarcza wiele narzędzi ułatwiających jego realizację”– komentuje Agnieszka Chwiałkowska.

Panel moderowaliAgnieszka Chwiałkowskaidr Jarosław Kola, eksperci z zespołu zamówień publicznych WKB – współautorzy Komentarza do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr jest jedną z największych polskich kancelarii prawnych. Oferuje kompleksowe rozwiązania prawne, oparte o unikatowe połączenie wiedzy, kompetencji i znajomość wielu rynków. Działające w jej ramach zespoły energetyki i zamówień publicznych należą do najbardziej doświadczonych w Polsce, doradzając klientom m.in. w zakresie elektromobilności, energii odnawialnej, procesów inwestycyjnych, sporów czy projektów legislacyjnych.