Informacja Prasowa ACEA/PZPM _ACEA ogłasza Manifest „Konkurencyjny europejski przemysł samochodowy napędzający rewolucję w zakresie mobilności” w ramach kampanii #FutureDriven

Bruksela, 29 listopada 2023 r. - Dyrektorzy generalni branży samochodowej skupieni w  Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Pojazdów - ACEA określili plan dla przyszłościowego ekosystemu mobilności w UE

Manifest ACEA przedstawia wizję branży, która wspiera zrównoważony rozwój, wymagające wysokich kwalifikacji europejskie miejsca pracy, bezpieczny i niezawodny transport, konkurencyjność w skali globalnej oraz mobilność dostępną dla wszystkich. Dokument zawiera kluczowe zalecenia polityczne na następną pięcioletnią kadencję Parlamentu Europejskiego i organów UE oraz określa plan działania na rzecz konkurencyjnego europejskiego ekosystemu mobilności opartego na trzech filarach: podaży, produkcji i popycie.

W przededniu konferencji klimatycznej COP 28 oraz wobec przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) Luca de Meo przedstawił manifest i plan działania na rzecz konkurencyjnego ekosystemu mobilności, podpisany wspólnie przez dyrektorów generalnych głównych europejskich producentów pojazdów.
„Nasz sektor znajduje się w trakcie największej transformacji od ponad stulecia” – powiedział de Meo, który jest także dyrektorem generalnym Grupy Renault. „Nie ma wątpliwości co do konieczności dekarbonizacji. Aby ten proces się powiódł jako branża inwestujemy miliardy -znacznie więcej niż jakikolwiek inny sektor. Biorąc pod uwagę skalę transformacji, żaden pojedynczy interesariusz nie będzie w stanie samodzielnie przekształcić całego ekosystemu mobilności. W związku z tym ACEA ogłosiła dzisiaj swój kolejny manifest dla nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Plan działania opiera się na trzech filarach: podaży, produkcji i popycie i ma zostać wdrożony przez przemysł samochodowy wraz z partnerami z jego otoczenia.
„W naszej branży do 2030 r. co roku będzie wchodziło w życie średnio osiem lub dziewięć rozporządzeń UE; w niektórych przypadkach są to sprzeczne przepisy” – wyjaśnił pan de Meo. „Europa musi pilnie przyjąć całościowe podejście do wyzwań branży motoryzacyjnej, obejmujące cały łańcuch wartości, od najwyższego- do niższego szczebla. Problemy, przed którymi stoimy, dotyczą różnych sektorów: motoryzacji, górnictwa, energetyki, infrastruktury i nie tylko. Jeśli spojrzymy na naszych globalnych konkurentów, okaże się, że właśnie tak działają i są w tym bardzo dobrzy”.
„Europa musi nie tylko zadbać o to, abyśmy byli tak dobrze wyposażeni, jak inne regiony. Musi także zapewnić nam możliwość konkurencji na równych warunkach. Konkurencja jest bardzo zdrowa, a prawdziwa konkurencja oznacza także otwarte rynki światowe oraz zasady wolnego i uczciwego handlu” – powiedział de Meo.
Kluczowym elementem planu działania ACEA jest uczynienie z Europy centrum produkcji ekologicznych i inteligentnych pojazdów. „Musimy współpracować z decydentami, aby stworzyć warunki do produkcji różnorodnej gamy modeli o zerowej emisji, w tym małych, niedrogich modeli elektrycznych pojazdów, których produkcja w Europie będzie opłacalna” – wyjaśnił de Meo.
„W ten sposób możemy stawić czoła wielu wyzwaniom za pomocą tego samego złotego środka, szczególnie jeśli chodzi o mobilność w miastach. Musimy również pracować nad popytem poprzez odpowiednie, adekwatne do celu programy zachęt na wszystkich poziomach - od polityki UE po władze miejskie i lokalne”.
Dziś Rada Dyrektorów ACEA ponownie wybrała pana Luca de Meo na stanowisko Prezesa na drugą kadencję. Prezes ACEA jest wybierany na jeden rok z możliwością jednokrotnego przedłużenia przez dyrektorów generalnych firm członkowskich.

Metoda sortowania: