Informacja Prasowa ACEA/PZPM_Popyt na samochody elektryczne jest uzależniony od PKB na mieszkańca - kraje o niższych dochodach pozostają w tyle

Już w przyszłym tygodniu poznamy nowe propozycje unijnych celów w zakresie emisji CO2 z samochodów, zostanie też dokonany przegląd dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Obydwa punkty będą stanowić część pakietu klimatycznego Komisji Europejskiej „Fit for 55”.

Więcej w komunikacie poniżej

Metoda sortowania: