Europa

ACEA  

ACEA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów reprezentuje 13 czołowych europejskich producentów samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów. 

Członkami ACEA są: Grupa BMW, DAF Trucks, DaimlerChrysler, FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, MAN Nutzfahrzeuge, Porsche, PSA Peugeot Citroën, Renault, Scania, Volkswagen i Volvo.

Przemysł motoryzacyjny odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej ze względu na swój udział w wielu innych dziedzinach przemysłu takich jak produkcja części i podzespołów, elektronika, informatyka i telekomunikacja i logistyka. Poprzez zapewnienie wysokich wpływów z handlu zagranicznego, podatków oraz wdrażania najnowszych technologii, wpływa na umocnienie pozycji Europy i zwiększenie jej konkurencyjności na światowych rynkach.

Koncerny motoryzacyjne zrzeszone w ACEA produkują w Europie ponad 18 milionów pojazdów rocznie, zatrudniając bezpośrednio ponad 1, 2 miliona osób, pośrednio zaś, zapewniając zatrudnienie ponad 10 milionom ludzi. 

Obecnie samochód stał się nieodłączną częścią życia każdego niemal Europejczyka. Fakt ten pociąga za sobą konieczność przejmowania przez producentów pojazdów odpowiedzialności za życie i bezpieczeństwo swoich klientów. 

Europejski przemysł motoryzacyjny wyznacza i realizuje najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie bezpieczeństwa kierowców, pasażerów i pieszych; ochrony środowiska oraz innowacyjności technologicznej.

W nowoczesnym, złożonym społeczeństwie wyznaczone cele mogą być z powodzeniem realizowane tylko dzięki efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów: władzy publicznej, organów ustawodawczych, przedstawicieli innych gałęzi przemysłu oraz organizacji pozarządowych i społecznych. W tym procesie ACEA, wypowiadając się w imieniu przedstawicieli europejskich producentów pojazdów pełni rolę pośrednika - interlokutora, wpływając bezpośrednio na politykę najwyższych organów Unii Europejskiej wobec sektora motoryzacyjnego.

Więcej informacji: www.acea.be

Raporty ACEA, z którymi warto się zapoznać:

 
 

ACEM

ACEM - Stowarzyszenie Europejskich Producentów Motocykli jest oficjalną organizacją zrzeszającą i reprezentującą interesy 11 producentów pojazdów motocyklowych. ACEM zrzesza również europejskie krajowe organizacje branżowe (w tym PZPM) oraz kilka organizacji, które przyjęły członkostwo „honorowe".

ACEM powstało w 1994 roku z połączenia dwóch organizacji - COLIMO (Comité de Liaison de l'Industrie du Motocycle) i ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles).

Zrzeszone w ACEM firmy i organizacje reprezentują 11 krajów. Łącznie obracają kapitałem w wysokości 10 bilionów euro oraz dają zatrudnienie dla ponad 100 000 pracowników.

Rola ACEM wzrosła wraz z rozwojem europejskiego rynku motocykli oraz, co za tym idzie, koniecznością podejmowania działań na poziomie legislacyjnym - tak na gruncie Unii Europejskiej, jak i w jej krajach członkowskich. Dlatego też tak istotny dla ACEM jest wgląd w sprawy polityczno - społeczno-gospodarcze; orientacja w bieżących zagadnieniach prawnych i technicznych, towarzyszących procesom integracji prawa i harmonizacji rynku poszczególnych krajów członkowskich UE.

Te wszystkie zagadnienia stanowią bezsprzecznie grunt dla stabilnego rozwoju przemysłu motocyklowego w Europie. ACEM bierze udział w wielu projektach, takich jak: 

• Reprezentowanie i wspieranie wspólnego interesu europejskich producentów motocykli wobec organów wspólnoty europejskiej i jej krajów członkowskich
• Bieżące monitorowanie i analiza wspólnych dla branży kwestii takich jak ochrona środowiska, ekonomia, gospodarka, bezpieczeństwo, transport oraz spraw prawno-podatkowych
• Informowanie wszystkich członków o najnowszych trendach i kierunkach rozwoju wspólnych spraw
• Tworzenie, koordynowanie i wdrażanie wspólnych stanowisk 
• Wspieranie instytucji europejskich wiedzą niezbędną do podejmowania działań na rzecz sektora motocyklowego
• Informowanie społeczeństwa o wspólnych stanowiskach i podejmowanych działaniach
• Kreowanie i prezentowanie jednolitego głosu branży w stosunku do pozostałych europejskich i międzynarodowych organizacji i instytucji
• Wspieranie wolnego rynku i uczciwej konkurencji

Więcej informacji: wwww.acem.eu

Raport ACEM, z którym warto się zapoznać:

ACEM_REPORT.pdf 2,12 MB