O nas

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem.

Podzielając pogląd, że motoryzacja jest kołem zamachowym gospodarki, na bieżąco podejmujemy działania mające na celu inicjowanie zmian legislacyjnych, opiniujemy projekty ustaw branżowych oraz innych rozwiązań prawnych ważnych dla naszych firm członkowskich. Wspieramy przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Prezentujemy własne ekspertyzy, opinie oraz raporty w kwestiach kluczowych dla motoryzacji. Bierzemy udział w pracach gremiów sejmowych oraz rządowych.

Będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep - CLCCR reprezentujemy interesy naszych firm członkowskich w organach Unii Europejskiej oraz wspólnie z innymi europejskimi stowarzyszeniami uczestniczymy w konferencjach oraz debatach organizowanych na szczeblu unijnym, a także w kampaniach społeczno-edukacyjnych.

Reagujemy w sytuacjach trudnych i kryzysowych, znamy problemy naszej branży i szukamy sposobów ich rozwiązania. Stanowimy forum wymiany doświadczeń i poglądów we wszelkich kwestiach istotnych dla sektora motoryzacyjnego. Zabiegamy o stworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej przez nasze firmy oraz dążymy do integracji branży motoryzacyjnej w Polsce.