Historia

30 LAT HISTORII PZPM

     (1992 - 2022)

  • W 1992 roku grupa importerów nowych pojazdów pod przewodnictwem Sobiesława Zasady powołała Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów (SOIS) . Od początku istnienia Stowarzyszenie odgrywało istotną rolę w kształtowaniu i porządkowaniu polskiego rynku motoryzacyjnego.
  • W 2003 roku nastąpiło przekształcenie Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów w Związek Motoryzacyjny SOIS,  organizację zrzeszającą podmioty gospodarcze, czyli firmy (importerów i producentów pojazdów) będące przedstawicielami światowych koncernów motoryzacyjnych w Polsce. Związek Motoryzacyjny SOIS, kontynuując idee i cele Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów, znacznie poszerzył zakres i rodzaj działalności, stanowiąc silną reprezentację branży motoryzacyjnej wobec mediów, rządu, parlamentu oraz innych organizacji pozarządowych.
  • W 2004 roku ZM SOIS został członkiem ACEA , organizacji zrzeszającej europejskich producentów pojazdów, a także 21 organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest również członkiem ACEM  - stowarzyszenia zrzeszającego europejskich producentów motocykli.
  • W 2006 roku, w związku z dynamicznym rozwojem organizacji  – m.in. przystąpieniem do związku importerów jednośladów, oraz wstąpieniu PZPM do ACEM, nastąpiła zmiana nazwy na obecnie obowiązującą: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego .
  • Od 2014 roku PZPM jest aktywnym Członkiem CLCCR - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep
  • W 2017 roku Związek obchodził 25-lecie swojej działalności. Jako organizacja o ugruntowanej pozycji jesteśmy niezmiennie aktywni w dynamicznie zmieniających się realiach i warunkach współczesnej
  • Obecnie organizacja liczy 57 członków  - wyłącznych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.