Moto Wektor

Ul. Poligonowa 35
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 033 829 56 17
fax: 033 829 56 13

www.motowektor.pl