Wypadki drogowe, bezpieczeństwo

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami nt. wypadków drogowych w Polsce w latach 2004-2023 przygotowanymi na podstawie danych Komendy Głównej Policji (KGP). W dziale znajdują się również inne opracowania nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Metoda sortowania: