Styczeń 2023r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 050 szt. i były nieznacznie mniejsze niż przed rokiem (-0,9%).

Grupa przyczep uzyskała w styczniu wysoki poziom rejestracji 4 405 szt. (+1,8% r/r). Wynik ten ustępuje jedynie rekordowemu rezultatowi ze stycznia 2021r, kiedy zanotowaliśmy 4 534 szt. W porównaniu z grudniem ub.r. rejestracje w grupie urosły o 5% (+208 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, obniżył się o 7,7% kontynuując trend spadkowy trwający od marca ub.r. (z mała przerwą w listopadzie). Wcześniej w tej części rynku odnotowaliśmy 17 miesięcy nieprzerwanego wzrostu. W styczniu br. zarejestrowano 1 645 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep obniżył się (-12,3%; -231 szt.).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w styczniu 2023r. rejestracje osiągnęły wynik 1 865 szt. po spadku o 5,5% r/r. To rezultat wyższy od średniej dla tego miesiąca z lat 2018-2022 (1 738 szt.), ale poniżej rekordowego stycznia 2019 (2 077 szt.)

Samych naczep w styczniu przybyło 1 642 szt. tj. mniej o 7,8% r/r. a przyczep 223 szt. tj. więcej o 15,5% niż rok wcześniej

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: