POJAZDY UŻYTKOWE

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania:

Q1 2024

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: dostawcze do 3,5t: +12,6%, ciężarowe powyżej 3.5t: 4%, autobusy: +23,3 % w pierwszym kwartale 2024 r.

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE
W pierwszym kwartale 2024 r. sprzedaż nowych samochodów dostawczych w UE zwiększyła się o 12,6%, osiągając prawie 400 000 sztuk dzięki dobrym wynikom na kluczowych rynkach. Liderem były Włochy z imponującym 19,4% wzrostem, dalej Niemcy +12,7%, Hiszpania +10,9% i Francja +8,7%.Z kolei liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych w UE zmniejszyła się o 4% do 85 296 sztuk. Wynikało to głównie ze spadku sprzedaży ciężkich samochodów ciężarowych o 5,4%, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży średnich samochodów ciężarowych o 5%. Niemcy i Francja odnotowały niewielkie spadki, odpowiednio o 2,2% i 0,3%. Hiszpania i Włochy przeciwstawiły się temu trendowi, osiągając solidne wzrosty, odpowiednio o 15,7% i 6,6%.
Pozytywny początek roku miał również miejsce w sprzedaży autobusów, a liczba nowych rejestracji w UE przyspieszyła o 23,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku osiągając łącznie 9 624 sztuki. Podczas gdy we Francji liczba sprzedanych pojazdów obniżyła się o 16,8%, trzy główne rynki odnotowały znaczące wzrosty. Niemcy (+20%), Włochy (+18,3%) i Hiszpania (+7.6%)

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE WG. RODZAJU PALIWA

NOWE SAMOCHODY DOSTAWCZE do 3,5 t - "dostawcze"
Diesel był preferowanym wyborem dla nowych samochodów dostawczych w UE w pierwszym kwartale 2024 roku. Sprzedaż zwiększyła się o 12,2% do 336 698 sztuk, zapewniając sobie stabilny 84,2% udział w rynku (niewielki spadek z 84,5% w pierwszym kwartale 2023 r.). Sprzedaż modeli benzynowych zwiększyła się o 18,8%, co zapewniło im udział na poziomie 6,1%. Samochody dostawcze ładowane elektrycznie odnotowały skromniejszy wzrost o 4,2%, zdobywając 5,8% udział w rynku, co oznacza niewielki spadek wobec 6,2% w ubiegłym roku. Sprzedaż hybrydowych samochodów dostawczych stopniowo nabiera tempa, odnotowując wzrost o 12,6%, przy zaledwie 2,2% udziale w rynku.
CIĘŻAROWE POWYŻEJ 3,5 t do 16 t (bez autobusów) - "ciężarówki"
Diesel utrzymał swoją dominację na rynku samochodów ciężarowych w pierwszym kwartale 2024 roku. Samochody ciężarowe z silnikami wysokoprężnymi stanowiły 95,5% nowych rejestracji w UE, pomimo spadku o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Elektrycznie ładowane ciężarówki zyskały 29,5%, zapewniając sobie prawie 2% udział w rynku, wobec 1,4% w ubiegłym roku. Niemcy przewodziły tej ekspansji osiągając wzrost o 173,7%, co przyczyniło się do 56% całkowitej sprzedaży elektrycznie ładowanych ciężarówek w UE.

NOWE AUTOBUSY i AUTOKARY POWYŻEJ 3,5 t.
Liczba rejestracji nowych autobusów elektrycznych w UE zwiększyła się o 10,3% w pierwszym kwartale 2024 roku.
Jednak ich udział w rynku nieznacznie obniżył się z ubiegłorocznych 13,7% do 12,3%. Niemcy, największy rynek pod względem wolumenu, odnotowały wzrost o 20,7%.
Rynek rumuński zwiększył się o 149,2%, co czyni go drugim co do wielkości rynkiem autobusów elektrycznych. Francja, dotychczas największy rynek, doświadczyła spadku sprzedaży autobusów ładowanych elektrycznie o ponad połowę (66,4%). Z kolei sprzedaż autobusów hybrydowo-elektrycznych minimalnie zmniejszyła się o 1,9% obejmując 10,9% rynku. Rejestracje autobusów z silnikiem Diesla wzrosły o 38,8% i obecnie zajmują 70,7% udziału w rynku, wobec 62,8% w roku poprzednim.

Czytaj więcej »

Q4 2023

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: dostawcze do 3,5t: +14,6%, ciężarowe powyżej 3.5t: +16,3%, autobusy: +19,4 % w 2023 r.

W 2023 r. sprzedaż nowych samochodów dostawczych w UE zwiększyła się o 14,6% do prawie 1,5 mln sztuk, napędzana silnymi wynikami na kluczowych rynkach UE. Liderem były Włochy z imponującym wzrostem o 22,7%, a następnie Hiszpania - 22%, Niemcy - 12,1% i Francja - 8,9%.

Podobnie, liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych w UE wyraźnie przyspieszyła o 16,3% do 346 986 sztuk. Na czele rankingu znalazły się Niemcy ze sprzedażą liczącą 94 820 sztuk, co odzwierciedla dynamikę na poziomie 24,4%. Inne główne rynki UE również odnotowały dwucyfrowe wzrosty, w tym Hiszpania (22,3%), Włochy (11,4%) i Francja (11,3%).

Rejestracje nowych autobusów w UE zyskały znaczące 19,4% w porównaniu z 2022 r., osiągając łącznie 32 593 sztuk. Patrząc na główne rynki UE, Włochy i Hiszpania zanotowały godne uwagi 56,2% przyspieszenie. Największe i drugie co do wielkości rynki autobusowe, Niemcy i Francja, urosły odpowiednio o 12,5% i 4,1%.

Dane dla Malty są niedostępne

Czytaj więcej »

Q3 2023

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: dostawcze do 3,5t: +14,3%, ciężarowe powyżej 3.5t: +23%, autobusy: +18,5 % w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2023 r.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 r. sprzedaż nowych samochodów dostawczych w UE wzrosła o 14,3% do 1 miliona sztuk. Ten pozytywny rezultat napędzany był przede wszystkim solidnymi wynikami na głównych rynkach UE, przy czym Hiszpania (+20,5%), Niemcy (+18,2%) i Włochy (+16,7%) odnotowały dwucyfrowe wzrosty.
Rejestracje nowych samochodów ciężarowych w UE charakteryzowały się jeszcze silniejszym, 23% wzrostem w okresie pierwszych trzech kwartałów, osiągając łącznie 268 766 sztuk. Niemcy były liderem pod względem wielkości sprzedaży, z 75 241 zarejestrowanymi pojazdami, o 31,2% wyższym wolumenie. Inne główne rynki UE również znacząco zyskały, w tym Hiszpania (+23,8%), Włochy (+17%), Francja (+15,6%) i Polska (+10,9%).
Rejestracje nowych autobusów w UE również charakteryzowały się silną dynamiką wzrostu w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku. Rejestracje w UE zwiększyły się o 18,5% rok do roku do 23 645 sztuk. Pod względem wolumenu prym wiodła Francja z 4 735 sprzedanymi pojazdami, z 9,1% wzrostem. Włochy (+65,9%) i Hiszpania (+58,1%) również wyraźnie przyspieszyły. 

Dane dla Malty są niedostępne w ujęciu miesięcznym.

Czytaj więcej »

Q2 2023

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: dostawcze do 3,5t: +11,6%, ciężarowe powyżej 3.5t: +20%, autobusy: +15 % w pierwszej połowie 2023 r.

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE

W pierwszej połowie 2023 r. sprzedaż nowych samochodów dostawczych w UE wzrosła o 11,6% do 725 418 sztuk, ponieważ problemy związane z łańcuchem dostaw uległy złagodzeniu. Hiszpania i Niemcy w znacznym stopniu przyczyniły się do tego wzrostu, ponieważ sprzedaż samochodów dostawczych zwiększyła się odpowiednio o 26,6% i 15,5%. Sprzedaż we Francji również nieznacznie przyspieszyła o 3,6%, osiągając 189 948 sztuk.

Rejestracje nowych samochodów ciężarowych w UE znacznie zyskały o 20%, osiągając liczbę 179 508 sztuk. Prawie wszystkie rynki UE odnotowały dwucyfrowe wzrosty procentowe, w tym cztery największe: Niemcy (+24,8%), Francja (+12,3%), Włochy (+12,6%) i Polska (+10,8%).

Rejestracje nowych autobusów w UE również były solidne w pierwszej połowie 2023 r., ponieważ ich sprzedaż podskoczyła o 15% do 14 781 sztuk. Pod względem wielkości sprzedaży przodowała Francja z 2 982 pojazdami, co stanowi zwyżkę o 22,3%. Inne główne rynki również wykazały pokaźne wzrosty: Włochy (+62,6%), Hiszpania (+58,7%) i Niemcy (+27,8%). 

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE WG. RODZAJU PALIWA

NOWE SAMOCHODY DOSTAWCZE do 3,5 t - "dostawcze"
W pierwszej połowie 2023 r. diesel pozostał najpopularniejszym wyborem, z udziałem 83,4%, niższym niż 87-proc. udział w 2022 roku. Jednak alternatywne układy napędowe stopniowo zyskują na popularności, co skutkuje niewielką zmianą udziału w rynku. Zauważalny jest wzrost udziału samochodów dostawczych z napędem elektrycznym do 7%. Przekłada się to na dwukrotny wzrost (+100,4%), do 50 708 sztuk, głównie dzięki trzycyfrowemu wzrostowi na pierwszym i trzecim co do wielkości rynku: Francji (+118,9%) i Hiszpanii (+138%). Z kolei liczba rejestracji hybrydowo-elektrycznych vanów zmniejszyła się o 7,2% do 16 602 sztuk, co stanowi 2,3% udziału. Inne rodzaje paliwa, takie jak skroplony gaz ropopochodny (LPG) i gaz ziemny, zyskały 26,5% i odpowiadają obecnie za 1,3% rynku.

CIĘŻAROWE POWYŻEJ 3,5 t do 16 t (bez autobusów) - "ciężarówki"

W pierwszej połowie 2023 r. olej napędowy zdominował rynek, obejmując 95,6% nowych rejestracji samochodów ciężarowych. Co istotne, o 19,2% wzrosła sprzedaż samochodów ciężarowych z silnikami wysokoprężnymi, przy czym kilka państw członkowskich zaraportowało dwucyfrowe wzrosty, w tym Niemcy (+23,7%). Ciężarówki z napędem elektrycznym zwiększyły się o 351,5%, do 2 384 sztuk. Pomimo tego spektakularnego wzrostu, ten rodzaj paliwa stanowi jedynie 1,3% udziału w rynku, ale i tak jest to postęp w porównaniu z 0,4% odnotowanym w ubiegłym roku.

NOWE AUTOBUSY i AUTOKARY POWYŻEJ 3,5 t.
Sprzedaż nowych autobusów z napędem elektrycznym w UE zwiększyła się o 33,9%, do liczby 2132 sztuk, co przekłada się na 14,4% udział w rynku w pierwszej połowie 2023 r., w porównaniu z 12,4% w 2022 r. Wśród trzech największych rynków bloku, Hiszpania osiągnęła imponujący wzrost o 755,9%, za nią uplasowały się Francja (+89,9%) i Niemcy (+18,1%). Autobusy hybrydowo-elektryczne podtrzymały swoje tempo (wzrost sprzedaży o 160,5%), a ich udział w rynku podwoił się w porównaniu z pierwszą połową 2022 r. (z 6,2% do 14%). Do tego wyniku przyczynił się wyraźny wzrost na drugim i trzecim co do wielkości rynku, we Francji (+886%) i Hiszpanii (+180,3%). Wraz z Niemcami, Francja i Hiszpania odpowiadają za 82,4% wszystkich rejestracji autobusów hybrydowych w UE. Pomimo przejścia na modele elektryczne i hybrydowe, autobusy z silnikiem diesla nadal utrzymują największy udział w rynku na poziomie 63%.

Dane dla Malty są niedostępne w ujęciu miesięcznym.

Czytaj więcej »

Q1 2023

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: dostawcze do 3,5t: +7,7%, ciężarowe powyżej 3.5t: +19,4%, autobusy: +15,5% w I kwartale 2023 r.

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE

W pierwszym kwartale 2023 roku rejestracje nowych samochodów dostawczych w UE odnotowały godny uwagi wzrost o 7,7% do 355 553 sztuk, głównie dzięki niskiej podstawie do porównania w ubiegłym roku. Hiszpania zarejestrowała znaczny wzrost o 31,2%, osiągając 34 200 szt.. Bardziej umiarkowane tempo wzrostu wykazały Niemcy i Włochy (odpowiednio +9,2% i +7%). Z kolei Francja zaliczyła spadek o 3,0%, ale nadal prezentowała najwyższy wolumen rejestracji z liczbą 87 842 sztuk.

W pierwszym kwartale br. odnotowano również znaczny wzrost sprzedaży nowych samochodów ciężarowych w UE (+19,4%), do 86 455 sztuk. Wszystkie kraje członkowskie z wyjątkiem Danii (-8,9%) istotnie zwiększyły sprzedaż, w tym cztery największe rynki: Niemcy (+20,9%), Francja (+12,4%), Polska (+19,1%) i Włochy (+9,5%).
Nowe średnie i ciężkie autobusy podskoczyły o 15,5% do 7 309 sztuk w pierwszym kwartale 2023 roku. Francja może pochwalić się najwyższymi wynikami - 24 107 sztuk, ze wzrostem o 23,5%. Pozostałe główne rynki uzyskały imponujące rezultaty, w tym Hiszpania (+68,7%), Włochy (+64,1%) i Niemcy (+16,2%).

NOWE POJAZDY UŻYTKOWE WG. RODZAJU PALIWA

NOWE SAMOCHODY DOSTAWCZE do 3,5 t - "dostawcze"
W pierwszym kwartale 2023 roku diesel nadal dominował na unijnym rynku samochodów dostawczych, stanowiąc 84,5% całego rynku. Chociaż rejestracje vanów z silnikami wysokoprężnymi wzrosły o 4,5%, ich udział w rynku zmniejszył się z 87,2% w 2022 roku. Wynik ten utrzymał się głównie dzięki trzem najważniejszym krajom bloku: Hiszpania (+28,2%), Włochy (+12,2%) i Niemcy (+7%). Samochody dostawcze zasilane energią elektryczną osiągnęły największy wzrost spośród wszystkich rodzajów paliwa (+77%), licząc 259 449 sztuk. Elektryczne vany stanowią obecnie 6,2% wszystkich rejestracji samochodów dostawczych w UE, co oznacza wzrost z 3,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Samochody ciężarowe z silnikiem Diesla wciąż są najczęściej wybierane przez nabywców w UE, stanowiąc 96,1% wszystkich nowych rejestracji w pierwszym kwartale 2023 roku. Liczba rejestracji pojazdów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym zwiększyła się o 19,4%, przy czym większość państw członkowskich osiągnęła dwu- lub trzycyfrowy wzrost. Odnotowując imponujący wzrost o 408,5%, pojazdy ładowane elektrycznie stanowią obecnie 1,1% wszystkich samochodów ciężarowych w UE - 939 sztuk.

NOWE AUTOBUSY i AUTOKARY POWYŻEJ 3,5 t.
Sprzedaż nowych autobusów z napędem elektrycznym w UE wzrosła o 47,1% do 1 053 sztuk, zdobywając w pierwszym kwartale 2023 roku udział w rynku na poziomie 14,4%. Pierwszy i trzeci największy rynek, Francja i Hiszpania, odnotowały trzycyfrowy wzrost (odpowiednio +136,7% i +491,3%). Autobusy elektryczne z napędem hybrydowym również zyskały na popularności (sprzedaż wzrosła o 146,9%), a udział w rynku wzrósł z 6,8% do 14,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku. Na ten wynik wpłynął przede wszystkim imponujący wzrost we Francji (+1,255%) i wyraźne zwyżki w Niemczech (+42,4%), które łącznie odpowiadają za ponad połowę wszystkich autobusów hybrydowych zarejestrowanych w UE. Niemniej jednak, pomimo przejścia na modele hybrydowe, autobusy z silnikiem diesla nadal utrzymują największy udział w rynku na poziomie 61%.

Dane dla Malty są niedostępne w ujęciu miesięcznym.

Czytaj więcej »