Konsultacje społeczne - Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego_planowane finansowanie z Funduszu Modernizacyjnego

W dniu 31.01.2024 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na stronie internetowej Funduszu Modernizacyjnego - zamieścił ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu programu priorytetowego „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego”.

Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/wsparcie-budowy-ilub-rozbudowy-ogolnodostepnych-stacji-ladowania-dla-transportu-ciezkiego 

Projekt zakłada nabór w trybie konkursowym w okresie 2024-2029 w całkowitym budżetem w kwocie 2 mld zł.

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji i w co najmniej 80% będzie przeznaczone na budowę lub rozbudowę ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego wzdłuż sieci TEN-T.

Dofinansowanie może objąć do 100% kosztów kwalifikowanych.

Program zawiera warunki, jakie musi spełniać inwestycja, w szczególności dot. lokalizacji i mocy ładowarek oraz warunki kwalifikowalności kosztów.