Oznakowanie pojazdów drogowych zasilanych energią elektryczną oraz infrastruktury ładowania

Unia Europejska uzgodniła nowe wymogi dotyczące oznakowania nowych pojazdów i stacji ładowania, aby pomóc konsumentom w zrozumieniu znaczenia nowych oznaczeń pojazdów elektrycznych, które pojawią się na nowych pojazdach oraz interpretować je w kontekście ładowania. Od 20 marca 2021 roku, nowy, zharmonizowany zestaw  oznaczeń będzie pomagał konsumentom w określeniu kompatybilnych urządzeń do ładowania elektrycznych pojazdów silnikowych, które pojawią się w całej Europie. Oznakowanie zostanie umieszczone:
▪ na nowo wyprodukowanych pojazdach w pobliżu każdego pojazdowego gniazda ładowania i na każdej wtyczce do ładowania,
▪ na oddzielnych kablach do ładowania.
▪ w podręczniku obsługi pojazdu i elektronicznych podręcznikach obsługi.
▪ na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych obok gniazda wyjściowego lub miejsca przechowywania przewodu podłączanego do pojazdu, oraz
▪ w celach informacyjnych, w salonach samochodowych.
Informacja przygotowana we współpracy z PZPM . Inne wersje językowe dostępna na stronie: https://fuel-identifiers.eu
Pełny tekst możęsz pobrać klikając na grafikę
źródło: ACEA, ACEM, ChargeUp EU, CharIN and Eurelectric, PZPM

Metoda sortowania:

Informacja dla konsumentów

Opublikowano: 02-03-2021

Pobierz plik

EV-labelling_Consumers_PL(2).pdf [579,48 kB]