INSTRUKCJA ŁADOWANIA dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Instrukcja ładowania może zostać użyta przez każdego eksploatującego stację ładowania. Została opracowana w taki sposób, aby zapewniała bezpieczeństwo dla użytkowników, ale także w sposób możliwie prosty porządkowała proces ładowania samochodu. W zależności od trybu pracy stacji (Mode 3 lub Mode 4) należy wybrać odpowiednią instrukcję. Instrukcja została opracowana wspólnie przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Urząd Dozoru Technicznego.

 - Celem inicjatywy UDT i PZPM jest zapewnienie odpowiedniej informacji dla osób ładujących samochody elektryczne. Wspieramy rozwój elektromobilności i dbamy jednocześnie o odpowiednie standardy bezpieczeństwa w tym obszarze - powiedział Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT

  - Wybudowanie infrastruktury ładowania i tankowania będzie kluczem do sukcesu i dalszego rozwoju zeroemisyjnej mobilności w Polsce. Współpraca z UDT pokazuje, że dzięki porozumieniu biznesu z administracją mogą rozwijać się inicjatywy, ułatwiające i przyspieszające budowanie infrastruktury paliw alternatywnych oraz odpowiadające realnym potrzebom użytkowników tych pojazdów ” – powiedział Jakub Faryś, Prezes PZPM

W lipcu 2021 roku Komisja Europejska w ramach pakietu Fit for 55 zaproponowała zmiany mające doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 roku. W ramach tego pakietu znalazły się propozycje zmian przepisów dotyczących emisji CO2 od samochodów oraz infrastruktury paliw alternatywnych. W czerwcu 2022 roku propozycje zmiany limitów emisji CO2 były głosowane w Parlamencie Europejskim. Wszystkie te działania wskazują, że w najbliższym czasie czeka nas rewolucja w obszarze transportu wymagająca istotnego zaangażowania w zakresie odpowiedniej infrastruktury ładowania i tankowania dla nowych rodzajów napędów.PZPM oraz UDT podejmują wspólne działania mające uczynić budowę i używanie tej infrastruktury nie tylko prostszą, ale przede wszystkim bezpieczniejszą dla potencjalnych użytkowników.

Metoda sortowania: