Obowiązki Informacyjne w Punktach Sprzedaży i Prezentowania Pojazdów

Prawodawstwo krajowe nakładają obowiązek zamieszczenia informacji o rodzaju paliwa, biopaliwa, paliwa alternatywnego (w tym energii elektrycznej) wykorzystywanego do napędzania pojazdów oferowanych w danym punkcie sprzedaży. Informacja ta ma być zawarta:

  • w instrukcji obsługi tego pojazdu,
  • na korkach wlewu paliwa lub gniazdach pojazdowych lub w pobliżu tych korków lub tych gniazd,
  • na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych.

Wzory identyfikatorów danego paliwa, biopaliwa, paliwa alternatywnego zawarte są w aktach prawnych.
Akty te także nakładają obowiązek odpowiedniego oznakowania dystrybutorów, stacji ładowania itd.
Prawodawstwo także nakłada obowiązek umieszczenia przy pojeździe kategorii M1, N1 i L2e etykiety o wymiarach 297 x 210 mm zawierającej następujące informacje:

1)             dane o marce, typie, wariancie i wersji pojazdu;
2)            dane o rodzaju paliwa;
3)            napis w brzmieniu: "Zużycie paliwa" z podaniem wielkości zużycia paliwa wyrażonej w litrach na 100 km (l/100 km), z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;
4)            napis w brzmieniu: "Emisja CO2" z podaniem wielkości emisji CO2 wyrażonej w gramach na kilometr (g/km), z dokładnością do najbliższej liczby całkowitej;
5)            napis w brzmieniu: "Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów";
6)            napis w brzmieniu: "Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie".
Obowiązek dotyczy pojazdów oferowanych do sprzedaży czy leasingu, a także pojazdów prezentowanych np. podczas wystaw publicznych.
Ponadto w punktach sprzedaży czy leasingu samochodów mamy obowiązek zamieszczenia wykazu dotyczącego oferowanych, eksponowanych pojazdów kategorii M1, N1 i L2e zawierającego informacje dotyczące ich emisji CO2. Wykaz może być w formie plakatu albo obrazu z rzutnika o wymiarach co najmniej 70 x 50 cm. Wykaz może być eksponowany na ekranie elektronicznym o wymiarach co najmniej 32 x 25 cm, a informacje mogą być prezentowane techniką przewijania. Ten sam akt prawny nakłada także obowiązek zamieszczania w materiałach promocyjnych dotyczących pojazdów kategorii M1, N1 i L2e informacji o emisji CO2 i zużyciu paliwa/energii przez pojazd.
Kolejny z obowiązków dotyczy udostępnienia zestawienia o emisji CO2 i zużyciu paliwa wszystkich dostępnych pojazdów kategorii M1 na rynku przygotowanego przez Ministra Infrastruktury. Link do aktualnego zestawienia - Zużycie Paliwa i Emisja CO2 - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Kontrolę spełniania powyższych wymagań sprawuje Inspekcja Handlowa.
Informacje dotyczące etykiet znajdują się także na stronie Fuel Identifiers | fuel-identifiers.eu

Metoda sortowania:

EV-Labelling Operators

Opublikowano: 27-10-2022

Pobierz plik

EV-labelling_Operators_PL.pdf [902,12 kB]