Zharmonizowane identyfikatory dla potrzeb ładowania elektrycznych pojazdów drogowych w ramach normy EN 17186/2019

Aby zapewnić jak najlepszą informację i bezpieczeństwo użytkowników odnośnie kompatybilności między stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, przedstawiamy wykaz rodzajów gniazdek (oprócz już zaimplementowanego, oznaczonego literą C) dla potrzeb ładowania elektrycznych pojazdów drogowych oferowanych obecnie oraz w najbliższej przyszłości. Oznakowaniem powinny zostać objęte stacje ładowania pojazdów elektrycznych, pojazdy, kable. Oznaczenia umieszczone na stacji w sposób jednoznaczny określą kompatybilność gniazda z wtyczką.

Metoda sortowania: