Maj 2023r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 8 088 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-5,9%). 

Grupa przyczep uzyskała w czerwcu rejestracje na poziomie 5 835 szt. (-9,2% r/r). W porównaniu z majem br. rejestracje w grupie spadły o 9,2% (-585 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, nieznacznie wzrósł o 3,9% po wzrostach z marca i kwietnia. W czerwcu br. zarejestrowano 2 253 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep wzrósł (+6,9%; +146 szt.) 

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w czerwcu 2023r. rejestracje osiągnęły wynik 2 529 szt. po lekkim wzroście o 4,4% r/r. To drugi, obok marca, miesiąc ze wzrostem w tym roku. Cały ubiegły rok zamknął się 12% spadkiem. 

Samych naczep w czerwcu przybyło 2 253 szt. tj. więcej o 4% r/r. a przyczep 276 szt. tj. więcej o 7,4% niż rok wcześniej.

Od początku 2023 roku zarejestrowano łącznie 45 639 przyczep i naczep wszystkich rodzajów  i jest to wynik niższy o 9,3% niż rok wcześniej (-4 675 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się o 12,8% do poziomu 32 762 szt. (-4 825 szt.). Wśród naczep rezultat nieznacznie zwiększył się o 1,2% do poziomu 12 877 szt. (+150 szt.)

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: