Rok 2020

Grudzień 2020 to siódmy miesiąc z rzędu kiedy rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów zwiększył się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 50,3%, i było ponad  dwukrotnie wyższe niż w listopadzie (+25,9% r/r.). Rejestracje w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 365 szt.

Liczba rejestracji naczep w ostatnim miesiącu, wyniosła 1 505 szt. i była wyższa niż rok wcześniej o 95,2% (+734 szt.).Przyczep przybyło 4 860 (+40,2% r/r; +1396 szt.).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w grudniu 2020r. 1 638 pojazdów.Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 82,6% niż przed rokiem i niższy niż w listopadzie ub.r. o 16,7%.

W całym 2020 r. zarejestrowano łącznie 80 046 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy zaledwie o (-1,8%) niż rok wcześniej ( -1 462 szt.).

Rejestracje przyczep, które wzrosły  o 7,1% zapewniły utrzymanie stabilnego rezultatu całej zagregowanej grupy. Wśród naczep wynik zmniejszył się zdecydowanie o 28,2%. Składowa grupa nowych, ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 16 445 szt., co oznacza zmniejszenie popytu na te pojazdy o 28,4% w skali roku.

 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: