Czerwiec 2020r.

W czerwcu 2020r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, zwiększył się o 29,2% r/r, po wcześniejszych, nieprzerwanych jedenastu miesiącach spadków. Łącznie w ostatnim miesiącu, zarejestrowano 8 950 szt. Było to również więcej niż w maju br. o 9,7%. Obniżenie koniunktury obserwujemy w całej grupie właściwie od czerwca ub.r. Pandemia koronawirusa pogłębiła kryzys. Szczególnie głębokie spadki r/r łącznie w całej grupie, miały miejsce w marcu (-45,6%) i kwietniu (-51,8%). Rezultaty ostatniego miesiąca mogą napawać umiarkowanym optymizmem, ale tylko w niektórych grupach prezentowanego agregatu. Wyraźnie pozytywnie wypadają tylko przyczepy lekkie i ciężarowe przyczepy rolnicze.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w czerwcu 2020r. 1 141 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 38,8% niż przed rokiem i wyższy niż przed miesiącem o 23,8%.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 37 537 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o (-17,7%) niż rok wcześniej ( -8 058 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się w skali roku już tylko  o 4,6% a naczep o 51,6%. Grupa nowych, ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 6 918 szt., co oznacza zmniejszenie popytu w tej grupie o 50,9% w skali roku.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: