Wrzesień 2020r.

We wrześniu  2020r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów zwiększył się r/r    czwarty  miesiąc z rzędu i utrzymał się dwucyfrowy wzrost – ostatnio o 15,0% do łącznie 7 178 szt., po wcześniejszych nieprzerwanych jedenastu miesiącach spadków. Wzrost rezultatów generowały w dużym stopniu przyczepy lekkie (+25,9%), które stanowiły jak zazwyczaj przeważającą część - w ostatnim miesiącu ponad 58% całej grupy. Do zwiększenia całego rynku przyczyniły się stanowiące 15% przyczepy ciężarowe (+35,9%), których sprzedaż a zwłaszcza tych o lżejszym tonażu w dwóch ostatnich miesiącach była bardziej dynamiczna niż pozostałych rodzajów. Rejestracje ciężkich przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t ciągle spadają, tym razem o 18,4%. We wrześniu br. podobnie jak zazwyczaj, zarejestrowano więcej wszystkich rodzajów przyczep i naczep niż w sierpniu br. o 7,7%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t odnotowaliśmy spadek szesnasty miesiąc z rzędu. Od czerwca ub.r. rynek kurczy się w każdym miesiącu w wymiarze dwucyfrowym. Po radykalnie głębokich spadkach od marca do maja br. – odpowiednio o blisko 57%, 68% i 60% - zaznacza się stopniowe przyhamowanie tej tendencji. Rezultat z września br. wyniósł 1524 szt. i był niższy niż rok wcześniej o 18,4% (-343 szt.), po spadku miesiąc wcześniej o -10,9%. Ostatni miesiąc był wyższy niż w sierpniu br. o 39,3% +430 szt.

Od początku 2020 r. w grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. zarejestrowano 10 891 szt.; o 42,7% mniej  niż w analogicznym okresie 2019. Tylko przyczep przybyło 1 244 szt. (-36,3%) a naczep 9 647 (-43,5%).

 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: