Marzec 2020r.

W marcu 2020r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, skurczył się o 45,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019r. Spadki obserwujemy w całej grupie od czerwca ub.r. Łącznie zarejestrowano 4 695 szt. W związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa nie dziwi nie tylko głęboki spadek rok do roku ale też, co niecodzienne, w porównaniu do poprzedniego miesiąca (- 20,7%)

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w marcu 2020r. 1 206 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 56,9% niż przed rokiem i niższy niż przed miesiącem o 26,4%.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 16 040 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o blisko ¼ (-23,4%) niż rok wcześniej ( -4 896 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się w skali roku o 12,6% a naczep o 45,9%.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: