Kwiecień 2020r.

W kwietniu 2020 r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, skurczył się o 51,8% r/r, po spadku w marcu o 45,6%. Łącznie zarejestrowano w ostatnim miesiącu 4 388 szt. Obniżenie koniunktury obserwujemy w całej grupie od czerwca ub. r. W związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa nie dziwi teraz nie tylko głęboki spadek rok do roku ale też lekki w porównaniu do poprzedniego miesiąca (-6,5%). Szczyt wiosennego sezonu w głównych kategoriach przypada najczęściej w marcu (dla naczep) lub kwietniu (dla przyczep lekkich).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t przybyło w kwietniu 2020 r. 790 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 68,3% niż przed rokiem i niższy niż przed miesiącem o 34,5%.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 20 428 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o blisko 1/3 (-32%) niż rok wcześniej ( -9 602 szt.). Rejestracje przyczep zmniejszyły się w skali roku o 23,4% a naczep o 52%.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: