Luty 2020r.

W lutym  2020r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, skurczył się o 10,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019. Łącznie w ostatnim miesiącu zarejestrowano 5924 szt. Oznacza to wzrost do stycznia ub.r. o 9,3%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w lutym 2020r. 1 639 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 35,4% niż przed rokiem i wyższy niż przed miesiącem o 34,3%.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 11 345 przyczep i naczep wszystkich rodzajów, co oznacza wynik niższy (-7,8%) niż rok wcześniej ( -961 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: