Styczeń 2020r.

W styczniu  2020r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, skurczył się o 4,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019. Łącznie w ostatnim miesiącu zarejestrowano 5421 szt. Oznacza to wzrost do grudnia ub.r. o 28%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w styczniu 2020r. 1 220 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był niższy o 41,3% niż przed rokiem i wyższy niż przed miesiącem o 36%.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: