Październik 2020r.

W październiku  2020r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów zwiększył się r/r piąty miesiąc z rzędu. Tym razem tempo zmiany nie było już dwucyfrowe i wyniosło 4%. Rejestracje w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 929 szt.. Mniej o 3,5% niż we wrześniu br. o 3,5%.

Liczba rejestracji naczep w ostatnim miesiącu, wyniosła 1802 szt. i była wyższa o jedną siódmą niż rok wcześniej (+14,6%; +229 szt.). Cała grupa przyczep wypadła stabilnie (+0,8% r/r; +39 szt.) - przybyło 5 127 szt.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło w październiku 2020r. 1 950 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 9,2% niż przed rokiem i wyższy niż przed miesiącem o 28%.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 67 520 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o (-6,7%) niż rok wcześniej ( -4 860 szt.). Rejestracje przyczep wzrosły  (+4,3%) a naczep zmniejszyły się o 38,5%. Grupa nowych, ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 12 841 szt., co oznacza zmniejszenie popytu w tej grupie o 38,3% w skali roku

 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: