Lipiec 2020r.

W lipcu 2020r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, zwiększył się drugi miesiąc z rzędu, teraz o 15,7% do łącznie 9 212 szt.. To efekt dobrych rezultatów wśród lekkich pojazdów – ciężkie nadal ponosiły straty. Licząc razem całą grupę pojazdów wzrost w ostatnim miesiącu miał miejsce, po wzroście miesiąc wcześniej o 29,2% r/r. i po wcześniejszych, nieprzerwanych jedenastu miesiącach spadków. W lipcu br. zarejestrowano również więcej przyczep i naczep niż w czerwcu br. o 2,9%.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t odnotowaliśmy spadek czternasty miesiąc z rzędu. Od czerwca ub.r. rynek kurczy się w każdym miesiącu w wymiarze dwucyfrowym. Po radykalnie głębokich spadkach od marca do kwietnia br. – odpowiednio o blisko 57%, 68% i 60% - zaznacza się stopniowe przyhamowanie tej tendencji. Rezultat z lipca br. wyniósł 1355 szt. i był niższy niż rok wcześniej o 26,0% (-476 szt.), po spadku miesiąc wcześniej o -38,8%. Pozytywnym sygnałem jest też wzrost do czerwca br. o 18,8% +214 szt.

Od początku 2020 r. w grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. zarejestrowano 8 273 szt.; o 48% mniej  niż w analogicznym okresie 2019. Tylko przyczep przybyło 906 szt. (-43%) a naczep 7 367 (-49%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: