FleetOnLine - Podsumowanie III kwartału 2022

Zapraszamy na kolejną edycję FleetOnLine podczas którego Jakub Faryś Prezes PZPM  podsumuje III kw. 2022 w branży motoryzacyjnej w Polsce i Europie.

  • Rynek pojazdów w Polsce i w UE
  • Znaczenie branży motoryzacyjnej dla gospodarki
  • Rewolucja czy ewolucja?
  • Wpływ zmian na rynek samochodów w Polsce i w UE
  • Globalna sytuacja i jej konsekwencje dla motoryzacji

Link do rejestracji: https://fleetmeetings.clickmeeting.com/branza-motoryzacyjna-podsumowanie-3-kwartalu/register

ZAPRASZAMY!!!