13-14.07.2023 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego sygnatariuszem Memorandum o współpracy w zakresie baterii do pojazdów elektrycznych w ramach Polsko–Koreańskiego Forum Gospodarczego.

13 i 14 lipca 2023 miało miejsce Polsko–Koreańskie Forum Gospodarcze. W wydarzeniu uczestniczyli prezydenci obu krajów - Prezydent Andrzej Duda i Prezydent Republiki Korei Yoon Suk–yeol oraz minister rozwoju i technologii - Waldemar Buda i koreański minister handlu, przemysłu i energii Chang-Yang Lee, którzy podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie promocji handlu i inwestycji, w tym w szczególności wymiany handlowej, promocji inwestycji i współpracy przemysłowej.
Niezwykle istotną częścią forum - z punktu widzenia branży motoryzacyjnej - było podpisanie Memorandum o współpracy w zakresie baterii do pojazdów elektrycznych pomiędzy Korea Battery Industry Association „KBIA” a Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego.
Porozumienie, ma na celu promowanie współpracy między firmami członkowskimi i wspieranie wzajemnych strategicznych relacji biznesowych. Współpraca będzie przebiegała w kilku obszarach - w tym dotyczącym wymiany informacji na temat trendów branżowych, polityk i przepisów; udzielania wsparcia firmom członkowskim i współpracy w kwestiach związanych z rozwojem technologii. Porozumienie ma na celu wspieranie rozwoju przemysłu baterii w Korei i Polsce oraz poprawę bezpieczeństwa, niezawodności i zrównoważonego rozwoju globalnego łańcucha dostaw baterii między oboma krajami. Strony zadeklarowały, że będą dzielić się informacjami nt. trendów branżowych, przepisów, analiz i wiedzą techniczną związaną z przemysłem akumulatorów i pojazdów elektrycznych oraz że będą współpracować na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w dziedzinie baterii i pojazdów elektrycznych poprzez wymianę informacji na temat m.in. projektów edukacyjnych. Porozumienie zakłada ponadto promocję rynku baterii poprzez udział w programach związanych z organizacją wystaw, konferencji, warsztatów technologicznych i wydarzeń w obszarze akumulatorów i pojazdów elektrycznych i zachęcenie do udziału w nich firm członkowskich obu organizacji.
Strony będą też wspierać firmy członkowskie, które chcą inwestować w rynek baterii w Korei oraz branżę pojazdów elektrycznych w Polsce poprzez wymianę informacji o rynkach i trendach inwestycyjnych, prowadzenie programów doradczych oraz korzystania z programów rozwoju sieci i wsparcia. Równie istotnym obszarem będzie wspieranie działań badawczych i dzielenie się wiedzą w dziedzinie akumulatorów do pojazdów elektrycznych w celu ułatwienia normalizacji, certyfikacji i rozwoju technologii (B+R).