Rok 2022

Udział rodzajów napędów w rynku nowych autobusów w 2022 roku: elektryczne: 12,7%, diesel: 67,3%

W 2022 r. najpopularniejsze w UE pozostały autobusy napędzane olejem napędowym, stanowiąc 67,3% całej sprzedaży nowych autobusów (spadek o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z 2021 r.). Tymczasem autobusy z napędem elektrycznym nadal zyskiwały na popularności, obejmując 12,7% całego rynku autobusów w UE, wobec 10,6% w 2021 r. W sumie wszystkie pojazdy z napędem alternatywnym stanowiły w ubiegłym roku 32,7% unijnego rynku autobusów.

Autobusy z silnikiem diesla i benzynowym

Rejestracje nowych autobusów z silnikiem diesla w UE zmniejszyły się w 2022 r. o 7,8%, do 18 500 sprzedanych sztuk. Jednak najpopularniejsze spośród wszystkich nowych autobusów pozostały autobusy napędzane olejem napędowym, stanowiąc 67,3% całej sprzedaży nowych autobusów. Trzy z czterech głównych rynków regionu odnotowały dwucyfrowe straty: Niemcy (-28,9%), Francja (-21,4%) i Włochy (-13,4%). Natomiast w Hiszpanii sprzedaż nowych autobusów z silnikiem diesla wyraźnie wzrosła (+52,2%).
Z drugiej strony w całym regionie na przestrzeni ubiegłego roku sprzedano zaledwie trzy autobusy zasilane benzyną.

Pojazdy z napędem Alternatywnym (APV)

W 2022 r. sprzedaż nowych autobusów z napędem elektrycznym2 w UE zwiększyła się o 13,7% do 3 505 sztuk, obejmując 12,7% całego rynku autobusów w UE. Francja - największy rynek dla tego typu paliwa - odnotowała wzrost o 26,4%, przyczyniając się do ogólnego pozytywnego wyniku.
Niemcy i Dania - drugi i trzeci z kolei największy rynek pod względem ilościowym – również zanotowały silne wzrosty (odpowiednio +10,1% i +79,5%). Łącznie z Francją, te trzy kraje odpowiadały za ponad 50% wszystkich autobusów elektrycznych zarejestrowanych w UE.
Autobusy hybrydowe z napędem elektrycznym nie utrzymały pozycji - ich sprzedaż spadła o 25,9%, a udział w rynku skurczył się z 10,3% w 2021 r. do 8,1% w roku 2022. Spadek ten był spowodowany głównie gwałtownym zmniejszeniem rejestracji w Niemczech (-25,3%), które same odpowiadają za prawie połowę rejestracji wszystkich hybrydowych autobusów elektrycznych zarejestrowanych w UE.
W sumie 11,9% wszystkich nowych autobusów i busów zarejestrowanych w 2022 r. było zasilanych paliwami alternatywnymi3 z czego większość - gazem ziemnym. Francja - największy rynek w tej kategorii napędów odnotowała spadek (-11,5%). Jednak Włochy i Hiszpania mogły pochwalić się trzy- i dwucyfrowymi zwyżkami (odpowiednio +112,6% i +28,6%). W rezultacie całkowity wzrost wyniósł 8,0%, przy 3 262 szt. egzemplarzy zarejestrowanych w całej UE.

*/     UE, dane dla Bułgarii i Malty są niedostępne;
**/   ECV=BEV + FCEV +Extended-range+PHEV
***/tu inne alternatywne (CNG/LNG, LPG, paliwa bio i etanol)

Metoda sortowania: