LUTY 2024

Pełna infografika oraz tabele w załącznikach poniżej >>>
W lutym 2024r zostało zarejestrowanych 1 678 pojazdów elektrycznych. Najwięcej z tym napędem sprzedano samochodów osobowych: 1 373 szt. Ich tempo wzrostu (+24,3% r/r) co prawda przewyższyło tempo wzrostu całego rynku osobowych (19,3%), ale ciągle jednak odbiega od wysokich wzrostów z ubiegłego roku. Osiągnięty przez elektryki udział w rynku (3%) był śladowo wyższy o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z lutym ub.r. Wzrosły także rejestracje elektrycznych autobusów i samochodów ciężarowych powyżej 3,5t. Jednak wolumeny są tutaj bardzo niskie. Autobusów zarejestrowano 9 sztuk (+1 szt.), a ciężarówek 11 (+3 szt.). Sprzedaż elektrycznych samochodów dostawczych zmniejszyła się o 11% r/r, a jednośladów o 2%. Ponieważ tempo wzrostu rejestracji nowych elektrycznych samochodów osobowych było mniejsze niż tempo całego rynku, ich udział zmniejszył się i nie przekracza 3%. Jest to znacznie mniej niż średni udział tego napędu w rynku w całej UE, gdzie przekracza 10%. W styczniu tylko we Włoszech i Chorwacji udział elektryków w sprzedaży był mniejszy niż w Polsce. Natomiast udział samochodów osobowych z napędami hybrydowymi na polskim rynku znacząco przewyższa średnią rynku europejskiego i odwrotnie niż w elektrykach tylko dwa kraje, Litwa i Węgry, miały wyższy udział tego rodzaju napędu w sprzedaży.

...Po stosunkowo słabym styczniu, luty okazał się zdecydowanie lepszym miesiącem, jeśli chodzi o rejestracje pojazdów nisko- i zeroemisyjnych. W porównaniu do lutego 2023 roku zarejestrowano o 24% więcej samochodów, natomiast skumulowany wzrost za pierwsze dwa miesiące b.r. wyniósł 14%. Choć to ciągle mniej niż w zeszłym roku, to i tak wynik napawa optymizmem. Warto odnotować bardzo wysoki – prawie 50% wzrost rejestracji samochodów hybrydowych i blisko 30% wzrost rejestracji hybryd plug-in. Niestety, gorzej radziły sobie dostawcze samochody elektryczne do 3,5t, bo w tym segmencie spadek wyniósł prawie 30%. Poziom rejestracji elektrycznych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. to ciągle kilka lub kilkanaście sztuk miesięcznie, jednak z bardzo dużymi wzrostami r/r, co wynika ze stosunkowo niskiej bazy. Pierwsze miesiące b.r. okazały się również słabsze dla elektrycznych autobusów i motocykli. W tym okresie liczba ich rejestracji spadła o ok. 30%. Warto natomiast podkreślić, że mimo braku programu jakichkolwiek zachęt, bardzo dynamicznie rośnie liczba rejestracji elektrycznych motorowerów, których przybyło 20%. Bardzo wyraźnie rozwija się sieć punktów ładowania. W porównaniu z
ub. rokiem jest ich o ponad 50% więcej. Najwięcej stacji ładowania – co specjalnie nie dziwi – znajduje się w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i pomorskim.  - mówi Jakub Faryś, prezes PZPM. 

Metoda sortowania:

eRejestracje Infografika PL

Opublikowano: 07-03-2024

Pobierz plik

PZPM_eRejestracje - infografika 02.2024.pdf [132,06 kB]