Walne Zgromadzenie PZPM

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, odbyło się 13 czerwca b.r. w  Hotelu Sofitel Warsaw Victoria, Ul. Królewska 11 w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było omówieniu działań Związku w ubiegłym roku, przedstawieniu raportu finansowego oraz prezentacji obecnych i przyszłych tematów, którymi zajmuje się nasza organizacja. Odbyły się również głosowania nad przyjęciem sprawozdań Rady Nadzorczej, Prezesa Związku i Komisji Rewizyjnej.

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym wydarzeniem podsumowującym roczną pracę naszej organizacji