"Wyzwania i nowości dla przedsiębiorców”

W dniu 3 grudnia 2019 w Inkubatorze Nowych Technologii IN-Tech 1 w Mielcu, odbyło się szkolenie podatkowe "Wyzwania i nowości dla przedsiębiorców" zorganizowane wspólnie z firmą doradczą CRIDO.

Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym przez Polską strefę inwestycji EURO-PARK Mielec. Wzięli w nim udział Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Podczas seminarium zostały poruszone takie zagadnienia jak:

  • Prowadzenie działalności na terenie PSI (Polska Strefa Inwestycji)
  • Zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT)
  • Istotne zmiany w CIT,

W takcie warsztatów licznie zgromadzeni przedstawiciele biznesu mieli możliwość konsultowania indywidualnych kwestii dotyczących ich działalności z ekspertami podatkowymi.