Konferencja Automotive PZPM i KPMG

W dniu 6 listopada 2018 r.  Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wraz z firmą konsultingową KPMG zorganizowały we Wrocławiu wspólną Konferencję pt.„Aktualne Formy Wsparcia dla Branży motoryzacyjnej: Ulgi, Dotacje i Inne Instrumenty”.

Wśród prelegentów obecny był Pan Krzysztof Zaręba - Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,  Pan Marek Palka reprezentujący NCBiR  oraz p. Małgorzata Hoffner z WSSE „Invest Park”.

Konferencja poświęcona była różnym instrumentom wsparcia w formie ulg podatkowych i dotacji dla Przedsiębiorców z branży automotive, realizujących działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii czy procesów,  bądź ulepszających już istniejące.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z Konferencji.

Metoda sortowania: