7-8 września - Emerging issues in licensing and enforcement of Standard Essential Patents

Jako Partner Wydarzenia zapraszamy do rejestracji i udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Emerging issues in licensing and enforcement of Standard Essential Patents”, która odbędzie się 7 i 8 września 2023 r. stacjonarnie w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także w formie online.

Będzie to pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja dotycząca tzw. patentów SEP (z ang. standard essential patents - patenty niezbędne do wdrożenia standardów/norm). Są to patenty obejmujące swoim zakresem technologie takie jak m.in. 5G, 6G czy Wi-Fi, których zastosowanie jest niezbędne dla zachowania zgodności produkowanych urządzeń z normami. Podczas konferencji dyskutowany będzie m.in. projekt rozporządzenia UE dotyczącego patentów niezbędnych do wdrożenia standardów, ogłoszonego przez Komisje Europejską w kwietniu tego roku. W dyskusji wezmą udział czołowi eksperci zajmujący się tematyką patentów SEP, zarówno z polskich jak i zagranicznych uczelni, przedstawiciele biznesu - uprawnionych z patentów oraz podmiotów, które implementują je w swoich urządzeniach, w tym z branży motoryzacyjnej, a także reprezentanci Komisji Europejskiej i Urzędu ds. Własności Intelektualnej w Wielkiej Brytanii (UK IPO).

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajduje się pod linkami poniżej:

https://inp.pan.pl/en/emerging-issues-in-licensing-and-enforcement-of-standard-essential-patents/
https://ankiety.inp.pan.pl/index.php/895877?lang=pl