Śniadanie biznesowe

W dniu 22 stycznia br w Warszawie w Hotelu „Sofitiel Warszawa Victoria” Prezesi  firm członkowskich PZPM zostali zaproszeni na śniadanie biznesowe z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Finansów oraz Dyrektorami odpowiedzialnymi za kwestie podatkowe. 

Podczas spotkania  Przedstawiciele biznesu mieli okazję do  bezpośredniej rozmowy z Ministrem oraz towarzyszącymi mu Dyrektorami na temat bieżących zagadnień podatkowych nurtujących branżę  motoryzacyjną oraz nawiązania relacji z MF. Poruszono szereg istotnych dla naszych firm członkowskich tematów a Przedstawiciele MF starali się odpowiedzieć na pytania zaproszonych gości.

Śniadanie odbyło się w bardzo przyjaznej i luźnej atmosferze.