Konferencja "Instrumenty wsparcia dla branży automotive"

W dniu 6 czerwca br mieliśmy po raz kolejny przyjemność spotkać się z przedstawicielami producentów branży automotive na konferencji w Katowicach, którą organizowaliśmy wspólnie z firmą doradczą KPMG.

Podczas tego wydarzenia zaproszeni eksperci omówili  możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji i eksportu w branży motoryzacyjnej. Przedstawili sytuację w nowej formule Polskiej Strefy Ekonomicznej i wyjaśnili najważniejsze zmiany w systemie podatkowym oraz w ustawie o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele takich firm jak: PZPM, KPMG, MPIT, NCBiR, PAIH, SA&AM, Techbrainers