Strefy Czystego Transportu

W dniu 21 lipca 2023 roku ogłoszona została Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1394

Ustawa ta będzie miała wpływ na treść niektórych ustaw dot. motoryzacji między innymi na Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz na Prawo o ruchu drogowym.

Przykładowo po zmianach w Prawie o ruchu drogowym przestanie funkcjonować „zgłoszenie nabycia pojazdu” a pojawi się obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia, obwarowany karą 500 zł. Na wstępnym etapie prac ten obowiązek dotyczył także samochodów nowych, ale dzięki szybkiej reakcji PZPM, z tego obowiązku zostały zwolnione nowe samochody znajdujące się w łańcuchu dostaw.

Zmiany w Ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości są bezpośrednio związane z przygotowywanym rozporządzeniem Ministerstwa Cyfryzacji dot. automatycznego uzupełniania danych dot. normy emisji spalin w CEPiKu, jeśli nie były one wcześniej wprowadzone.

Wg. projektu na podstawie nr rejestracyjnego możliwe będzie uzyskanie danych dot.

  1. marki, typu i modelu (nazwę handlową);
  2. poziomu emisji zanieczyszczeń (normy EURO) ;
  3. rodzaju paliwa, rodzaju pierwszego paliwa alternatywnego, rodzaju drugiego paliwa alternatywnego;
  4. roku produkcji

Uzupełniona baza danych pojazdów w CEPiKu umożliwi właścicielom pojazdów sprawdzenie normy EURO oraz ułatwi gminom kontrole Stref Czystego Transportu poprzez możliwość automatycznego weryfikowania czy pojazd wjeżdżający do SCT jest do tego uprawniony np. za pomocą systemów kamer. Te zmiany wraz z zapowiedzianymi już przez niektóre miasta SCT może spowodować zmiany na rynku samochodów, w szczególności używanych niespełniających wymagań dających wjazd do SCT.

Metoda sortowania: