Luty 2023r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 119 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-11,9%).

Grupa przyczep uzyskała w lutym rejestracje na poziomie 4 075 szt. (-13,5% r/r). Wynik ten ustępuje średniej z lat 2018-2022 która wynosi 4 425 szt. W porównaniu ze styczniem br. rejestracje w grupie obniżyły o 7,5% (-330 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, obniżył się o 7,6% kontynuując trend spadkowy trwający od marca ub.r. (z mała przerwą w listopadzie). Wcześniej w tej części rynku odnotowaliśmy 17 miesięcy nieprzerwanego wzrostu. W lutym br. zarejestrowano 2 044 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep poprawił się (+24,3%; +399 szt.). Osiągnięty poziom był większy od średniej z ostatnich pięciu lat (2018-2022), która wynosi 2035 szt. ale daleki od rekordowego stycznia 2019r (2 334 szt.).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w lutym 2023r. rejestracje osiągnęły wynik 2 229 szt. po spadku o 9,4% r/r. To rezultat nieznacznie niższy od średniej dla tego miesiąca z lat 2018-2022 (2 048 szt.), ale dużo poniżej rekordowego lutego 2019 (2 536 szt.)

Samych naczep w lutym przybyło 2 043 szt. tj. mniej o 7,5% r/r. a przyczep 186 szt. tj. mniej o 25,6% niż rok wcześniej.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: