Marzec 2023r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 8 718 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-11,4%).

Grupa przyczep uzyskała w marcu rejestracje na poziomie 6 081 szt. (-20,6% r/r). Wynik ten ustępuje średniej z lat 2018-2022 która wynosi 6 185 szt. W porównaniu z lutym br. rejestracje w grupie wzrosły o 49,2% (+2006 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, wzrósł o 21,1% odwracając trend spadkowy trwający od marca ub.r. (z mała przerwą w listopadzie) do lutego br. W marcu br. zarejestrowano 2 637 szt.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w marcu 2023r. rejestracje osiągnęły wynik 2 900 szt. po wzroście o 20,4% r/r. To drugi najwyższy rezultat dla tego miesiąca po rekordowym marcu 2019 (3 143 szt.)

Samych naczep w marcu przybyło 2 635 szt. tj. więcej o 21,1% r/r. a przyczep 265 szt. tj. więcej o 13,7% niż rok wcześniej.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: