Kwiecień 2023r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 8 137 szt. i były mniejsze niż przed rokiem (-14%).

Grupa przyczep uzyskała w marcu rejestracje na poziomie 6 081 szt. (-20,6% r/r). Wynik ten ustępuje średniej z lat 2018-2022 która wynosi 8 575 szt. W porównaniu z marcem br. rejestracje w grupie spadły o 6,7% (-581 szt.).

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, wzrósł symbolicznie o 1,4% odwracając (drugi miesiąc z rzędu) trend spadkowy trwający od marca ub.r. (z mała przerwą w listopadzie) do lutego br. W kwietniu br. zarejestrowano 2 191 szt. 

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w kwietniu 2023r. rejestracje osiągnęły wynik 2 336 szt. po spadku o 1,9% r/r. To rezultat nieco wyższy od średniej z lat 2018-2022 (2 220 szt.)

Samych naczep w kwietniu przybyło 2 189 szt. tj. więcej o 1,3% r/r. a przyczep 147 szt. tj. więcej o 33,8% niż rok wcześniej.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: