Styczeń 2024r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 5 613 szt. i były mniejsze niż przed rokiem o 7,2%. Spadki w tej części rynku obserwujemy już od lutego 2022 roku. O spadku zadecydowały obie grupy składowe.

Grupa przyczep uzyskała w styczniu rejestracje na poziomie 4 223 szt. (-4,1% r/r). W porównaniu z grudniem ub.r. rejestracje w grupie wzrosły o 18,6% (+662 szt.).

Na ogólny wynik złożyło się:

  • 2 561 przyczep lekkich (-6,8% r/r), które kontynuowały zeszłoroczny trend spadkowy
  • 1 105 przyczep ciężarowych (+11,5% r/r). Ta grupa odwróciła trend spadkowy z grudnia ub.r. i całego 2023r.
  • 413 przyczep ciężarowych rolniczych (-17,7%), które obniżają rejestracje od maja 2022r.
  • 144 przyczep specjalnych (-12,2%), które kontynuują spadek z grudnia ub.r.

Rynek naczep , które stanowią drugą zasadniczą siłę w zagregowanej grupie, obniżył się o 7,7% kontynuując trend spadkowy trwający od marca ub.r. (z mała przerwą w listopadzie). Wcześniej w tej części rynku odnotowaliśmy 17 miesięcy nieprzerwanego wzrostu. W styczniu br. zarejestrowano 1 645 szt. W porównaniu z poprzednim miesiącem rynek naczep obniżył się (-12,3%; -231 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: